Author: milos_w3

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2021. Ovaj dokument predstavlja treći godišnji izveštaj OCD-a o stanju ljudskih prava na Kosovu za 2021. godinu. Izveštaj su zajedno izradile organizacije civilnog društva (OCD-e) koje rade u raznolikom broju oblasti relevantnim za ljudska prava. Ovaj izveštaj ima...

Izveštaj: Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu Ovaj izveštaj je deo projekta EUSR „Žena za pregovaračkim stolom na Kosovu“, koji je nastavak projekta EUSR (2019-2020) „Žene u politici. Samopouzdanje, uticaj i efektivno vođstvo. Obezbeđivanje rodno odgovornih i inkluzivnih procesa političkog dijaloga.” Projektne aktivnosti su osmišljene da se...

E-opštine: Korak ka punom građanskom učešću Od svog osnivanja do danas, postoji trend rasta u broju korisnika platformi E-opština, kao i u broju zahteva koji pristižu preko mehanizama za učešće građana. – Koristeći E-opštine, građani su od svojih gradonačelnika dobili odgovore na 51 pitanje; – Kroz...

Načela suočavanja sa prošlošću Načela suočavanja sa prošlošću je građanska inicijativa koju promoviše skup organizacija civilnog društva i ljudi koji se bave datom temom. Ova grupa je pokrenula zajedničku inicijativu da utvrdi i usvoji set načela koji će informisati i uputiti političke i javne aktere o...