Izveštaj kosovskog kolektiva – Građenje društvenog mira kroz međuetnički dialog na Kosovu

Nova socijalna inicijativa (NSI) i Grupa za izgradnju mira (Peacebuilging group), uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), okupili su 2021. godine grupu ljudi sa Kosova i iz Srbije u ono što se zove „Kosovski kolektiv“ kako bi razgovarali o izgledima i izazovima za postizanje održivijeg mira na Kosovu. U ovim razgovorima su učestvovali aktivisti civilnog društva, kreatori politike, stručnjaci, naučnici i novinari. Da bi otkrili i imali dublje razumevanje strukturalnih i situacionih blokada koje podrivaju potencijal trajnog društvenog mira na Kosovu, u svojoj diskusiji, Kosovski kolektiv se pozabavio različitim tematskim grupama, kao što su: kako politički razvoji utiču na međuetnički konsenzus između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca o pitanjima kao što su dijalog o normalizaciji odnosa; političko zastupanje i centralna vlast; izbori i demokratsko učešće; potencijal za multietničko i aktivno građanstvo; sporna pitanja oko kulturnog nasleđa i porast populizma i nacionalizma.

Svrha ovog izveštaja je da pruži rezime diskusija Kosovskog kolektiva tokom pet održanih sastanaka u 2021. godini. Diskusije Kosovskog kolektiva su bile strukturirane kao polu-formalni sastanci Četam hausa kako bi se omogućila otvorena diskusija o temama koje, čini se, razdvajaju Srbe i Albance na Kosovu. Ono što čini diskusije Kosovskog kolektiva izuzetnim jeste to što su obrađivana pitanja koja se smatraju osetljivim (tj. tužba za genocid Kosova protiv Srbije), ali su ovi sastanci bili inspirisani, organizovani i njima je posredovano u potpunosti na lokalnom nivou, i na nijednom sastanku niko bilo spoljne (tj. „nekog iz EU“) pomoći u stvaranju povoljnog okruženja za diskusiju. Ono što ovo pokazuje jeste velika snaga civilnog društva na Kosovu i potencijal da igra konstruktivniju i omogućavajuću ulogu u ukupnom procesu normalizacije odnosa.

Share: