E-opštine: Korak ka punom građanskom učešću

Od svog osnivanja do danas, postoji trend rasta u broju korisnika platformi E-opština, kao i u broju zahteva koji pristižu preko mehanizama za učešće građana.

– Koristeći E-opštine, građani su od svojih gradonačelnika dobili odgovore na 51 pitanje;

– Kroz sistem 48 sati, opštinama je upućeno ukupno 54 zahteva;

– U poslednjem periodu, E-opštine se koriste i za onlajn javne konsultacije, a za sada je sprovedeno ukupno 5;

– Prepoznajući rast interesovanja kod građana, platforme E-opština su sada dostupne i na albanskom jeziku.

NSI je sproveo onlajn upitnik za prikupljanje stavova i preporuka građana za poboljšanje E-opština.

Share: