O NSI

1O nama

Nova društvena inicijativa – NSI je organizacija civilnog društva sa Kosova, koja takođe sarađuje sa ključnim akterima u regionu Zapadnog Balkana i šire, kako bi uticala na inkluziju, izgradnju poverenja, procese demokratizacije i dobrog upravljanja na Kosovu. Pritom, NSI sledi svoju viziju inkluzivnog društva izgrađenog na poverenju i uvažavanju između zajednica, u kojem građani svih etničkih grupa aktivno učestvuju u društvu i njegovom upravljanju. NSI nastoji da stvori uticaj i donese promene osnaživanjem nevećinskih zajednica na celom Kosovu da učestvuju u društvenom i institucionalnom životu i poveća poverenje između zajednica. NSI veruje da poboljšanje položaja srpske zajednice na Kosovu i odnosa sa većinskom zajednicom je jedan od ključnih doprinosa inkluziji i demokratizaciji kosovskog društva.

2Misija

NSI je organizacija civilnog društva koja osnažuje nevećinske zajednice da učestvuju u kosovskom društvenom i institucionalnom životu i povećava poverenje između zajednica podržavajući proces suočavanja sa prošlošću i normalizaciju odnosa Kosova i Srbije.

3Vizija

Nove društvene inicijative je inkluzivno društvo izgrađeno na poverenju i uvažavanju između zajednica na Kosovu i aktivnom učešću građana iz različitih etničkih grupa / nevećinskih zajednica.

Integritet

Integritet

Prelazimo sa reci na dela. NSI se pridržava vrednosti i etike jer postoji potpuna usklađenost u onome što mislimo, govorimo i radimo kao organizacija.

Profesionalizam

Profesionalizam

Težimo da uradimo dobar posao, dok služimo našim sugrađanima, zainteresovanim stranama i našem osoblju, sa dostojanstvom i poštovanjem

Transparentnost

Transparentnost

Mi prihvatamo organizacionu programsku i finansijsku transparentnost i delimo svoj rad sa našom bazom, zainteresovanim stranama i donatorima. Interno, naše osoblje je angažovano u svakom procesu kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja.

Timski rad

Timski rad

Negujemo timski rad jer smo stvorili okruženje sa najvećom podrškom za rast našeg osoblje i naših partnera.

Inovativnost

Inovativnost

Uvodimo nove i kreativne ideje, proizvode, metode i usluge u naš rad kako bismo život za našu bazu, kao i zainteresovane strane i osoblje, učinili lakšim.

Upravni odbor

Članovi tima

Izvršna direktorica

Programski menadžer

Project Manager

Programski direktor

Finansijska menadžerka

Službenica na projektu

Asistentkinja na projektima

Službenica na projektu/ Istraživačica

Stazistkinja

Stazistkinja

Naši partneri

Donatori

Networks