windows 10 calculator too large free adobe dreamweaver for windows 10 free apple motion 5 demo free microsoft office for windows download free free google chrome windows 10 pro zwift download for windows free chess master for pc free

Publikacije

Nova jabuka razdora: SPC u dijalogu o normalizaciji U analizi opcija javnih politika Nova jabuka razdora: SPC u dijalogu o normalizaciji se ispituje verovatnoća uključivanja pitanja statusa Srpske pravoslavne crkve u dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i prihvatljivost različitih modela eventualnog učešća predstavnika crkve u pregovorima...

Izveštaj Civilnog Društva o Ljudskim Pravima na Kosovu u 2021. Ovaj dokument predstavlja treći godišnji izveštaj OCD-a o stanju ljudskih prava na Kosovu za 2021. godinu. Izveštaj su zajedno izradile organizacije civilnog društva (OCD-e) koje rade u raznolikom broju oblasti relevantnim za ljudska prava. Ovaj izveštaj ima...

Izveštaj kosovskog kolektiva – Građenje društvenog mira kroz međuetnički dialog na Kosovu Nova socijalna inicijativa (NSI) i Grupa za izgradnju mira (Peacebuilging group), uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), okupili su 2021. godine grupu ljudi sa Kosova i iz Srbije u ono što se zove...

Izveštaj: Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu Ovaj izveštaj je deo projekta EUSR „Žena za pregovaračkim stolom na Kosovu“, koji je nastavak projekta EUSR (2019-2020) „Žene u politici. Samopouzdanje, uticaj i efektivno vođstvo. Obezbeđivanje rodno odgovornih i inkluzivnih procesa političkog dijaloga.” Projektne aktivnosti su osmišljene da se...

E-opštine: Korak ka punom građanskom učešću Od svog osnivanja do danas, postoji trend rasta u broju korisnika platformi E-opština, kao i u broju zahteva koji pristižu preko mehanizama za učešće građana. – Koristeći E-opštine, građani su od svojih gradonačelnika dobili odgovore na 51 pitanje; – Kroz...

This site is registered on wpml.org as a development site.