Infografike

Ovaj infografik je deo „Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” inicijative Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započete tokom 2020. godine. Open je realizovan u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje rade u srpskoj zajednici na Kosovu.

Ovaj infografik je nastao u okviru projekta OPEN koji sprovode Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) u saradnji sa organizacijama Nova društvena inicijativa i Forum za razvoj i multietničku saradnju. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima istraživanjima i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.