Kosovski kolektiv-ŠTA SE DOGODILO SA KURTIJEVIM PRISTUPOM INTEGRACIJI KOSOVSKIH SRBA

Sredinom maja 2021. Nova društvena inicijativa (NSI) i Grupa za izgradnju mira organizovali su diskusiju sa kosovskim Albancima i Srbima, aktivistima organizacija civilnog društva, istraživačima, novinarima i akademicima u Uroševcu. Kao reakcija na poziv novoizabranog premijera Ajlbina Kurtija na unutrašnji [međuetnički] dijalog, učesnici u diskusiji su zamoljeni da analiziraju različite perspektive integracije kosovskih Srba i kako bi ona mogla da izgleda u budućnosti.

Zaključke koji su proizašli iz ove diskusije, rezimirao je Ardita Orane i možete ih preuzeti ovde, samo na engleskom jeziku.

Share: