Organizacije civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu: Između percepcija i prezentacija

Ova publikacija nastala je u okviru projekta OPEN koji sprovode Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) u saradnji sa organizacijama Nova društvena inicijativa i Forum za razvoj i multietničku saradnju. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima istraživanjima i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.

Opšti cilj istraživanja jeste da pruži merljive podatke o ulozi i doprinosu organizacija civilnog društva otvorenosti i demokratičnosti srpske zajednice na Kosovu.

Broj organizacija civilnog društva na Kosovu nastavlja da raste svake godine, sa donekle konstantnim dominantnim prisustvom u Prištini, Mitrovici i Prizrenu. Nadležno ministarstvo je do 2018. registrovalo ukupno 9.015 domaćih i 530 stranih i međunarodnih nevladinih organizacija. Od toga 96% je registrovano kao udruženja, dok je samo 4% registrovano kao fondacije.

Share: