Projekti

project

Podsticanje međuetničke saradnje i pomirenja

Opšti cilj projekta je da podstakne međuetničku saradnju na Kosovu otvaranjem prostora za međusobnu izgradnju poverenja, stvaranjem mogućnosti za zajedničko identifikovanje/rešavanje zajedničkih izazova i podsticanje pronalaženja rešenja u konsultaciji sa zajednicama.

10%

project

COMPLETED

Dijalog o normalizacija odnosa Beograda i Prištine

Istraživački tim projekta će raditi na izradi dva dokumenta o temama koje su, prema najavama, deo agende za pregovore u najnovijoj fazi Biselskog dijaloga – nestalima i povratnicima i statusu…

100%

project

COMPLETED

Istraži, predloži, uključi se i utiči na dijalog Beograda i Prištine koji vodi EU

Naš najnoviji projekat koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) nastoji da približi zajednicama dijalog kojim posreduje EU i poboljša implementaciju postignutih sporazuma predlaganjem novih pristupa, uključujući i novih tema,…

100%

project

COMPLETED

Patforma za izgradnju poverenja na Kosovu, faza 4

Četvrta faza je završna faza projekta „Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu“ koja predviđa promovisanje mreža Platform za izgradnju poverenja na Kosovu objavljivanjem sadržaja na veb stranici platforme i njenim…

100%

project

COMPLETED

Oči u oči

Povezivanje kroz objektiv (Oči u oči/LTL) omogućava influenserima, odnosno uticajnim osobama na društvenim mrežama (YouTube-eri, Instagrameri, TikTokeri i drugi) da utiču na način na koji se mladi na Kosovu osećaju,…

100%

project

#LetsShareOurLanguages

U sklopu projekta #LetsShareOurLanguage će biti razvijene inovativni, digitalni alati i instrumenti za poboljšanje kapaciteta kosovskih institucija i bolju usklađenost sa Zakonom o upotrebi jezika dok će se istovremeno promovisati…

13%

project

COMPLETED

Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu

Projektne aktivnosti su osmišljene kako bi se analizirala dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira.…

100%

project

Olakšavanje izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu usmerenu na građane

Kroz projektne aktivnosti koje će trajati 18 meseci Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ) i Odeljenje za tranzicionu pravdu će olakšati proces izrade Nacionalne…

95%

project

Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformacija narativa

Kroz predložene 30-mesečne aktivnosti (februar 2021 - jul 2023), PAKS, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ), Integra i Nova društvena inicijativa (NSI) sa Kosova, Mirovna akcija iz Severne Makedonije i…

75%