Načela suočavanja sa prošlošću

Načela suočavanja sa prošlošću je građanska inicijativa koju promoviše skup organizacija civilnog društva i ljudi koji se bave datom temom. Ova grupa je pokrenula zajedničku inicijativu da utvrdi i usvoji set načela koji će informisati i uputiti političke i javne aktere o tome kako da se angažuju kada se radi o žrtvama, preživelima, bolnoj prošlosti i istorijskim narativima. Cilj inicijative je da spreči štetne diskurse i akcije u vezi sa nasleđem sukoba, i koja će služiti kao referentni dokument prema svakome ko prekrši njegova načela kako bi se pozvao na moralnu odgovornost.

Načela suočavanja sa prošlošću u kontekstu Kosova sačinila je neformalna koalicija koja se sastoji od pet organizacija i jedne ekspertkinje a to su:

Fond za humanitarno pravo KosovaKosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT)Nova društvena inicijativa (NSI), IntegraIHR Kosovo, i Nora Ahmetaj. Tokom protekle godine, ova grupa je blisko sarađivala u stvaranju dokumenta koji će, nadamo se, sprečiti štetan diskurs i radnje povezane sa nasleđem sukoba.

Inicijativa je podržana od strane Švajcarske ambasade na Kosovu, Britanske ambasade i UNDP-a.

Share: