openvpn client download windows free the movies game download windows 10 free windows 8 professional download microsoft free microsoft visual studio express 2013 for windows desktop free adobe dreamweaver cc 2017 link free free movie download for windows phone free

Përfshirja e grave në tryezën e bisedimeve në Kosovë

Projects Links

Përfshirja e grave në tryezën e bisedimeve në Kosovë
27/07/2021

Aktivitetet e projektit janë të dizajnuara në një mënyrë për të parë nga afër Rezolutën 1325 të KS të OKB-së dhe zbatimin e saj në Kosovë, veçanërisht shtyllën e fokusuar në pjesëmarrjen e grave në iniciativat dhe negociatat për ndërtimin e paqes.

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të përmirësonte aftësinë e grupit të synuar të grave për të hyrë në pozitat e përgjegjësisë në negociata, si dhe për t’u angazhuar dhe avokuar për përfshirjen e grave në negociatat e nivelit të lartë dhe dialogun politik, si dhe të mundësojnë PSBE-në të mbajë dialogun për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave me partnerët përkatës nga shoqëria civile lokale, shoqatat profesionale, institucionet e Kosovës dhe prania e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë.

Aktivitetet e projektit përfshijë nisjen e konferencës,, 6 roundtables në po aq rajone anembanë Kosovës, një sesion trajnimi mbi Agjendën e BE-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, dhe një ngjarje përfundimtare ku u prezantua raporti dhe rekomandimet nga aktivitetet e projektit.

Shihni raportin përfundimtar Gratë në tryezën e negociatave në Kosovë në faqen tonë të Publikimeve.

Kohëzgjatja: 4 muaj (korrik – tetor 2021)

Aktivitetet u organizuan në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë dhe këshilltaren e saj për Barazi Gjinore.

Përfshirja e grave në tryezën e bisedimeve në Kosovë
27/07/2021

Aktivitetet e projektit janë të dizajnuara në një mënyrë për të parë nga afër Rezolutën 1325 të KS të OKB-së dhe zbatimin e saj në Kosovë, veçanërisht shtyllën e fokusuar në pjesëmarrjen e grave në iniciativat dhe negociatat për ndërtimin e paqes.

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të përmirësonte aftësinë e grupit të synuar të grave për të hyrë në pozitat e përgjegjësisë në negociata, si dhe për t’u angazhuar dhe avokuar për përfshirjen e grave në negociatat e nivelit të lartë dhe dialogun politik, si dhe të mundësojnë PSBE-në të mbajë dialogun për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave me partnerët përkatës nga shoqëria civile lokale, shoqatat profesionale, institucionet e Kosovës dhe prania e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë.

Aktivitetet e projektit përfshijë nisjen e konferencës,, 6 roundtables në po aq rajone anembanë Kosovës, një sesion trajnimi mbi Agjendën e BE-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, dhe një ngjarje përfundimtare ku u prezantua raporti dhe rekomandimet nga aktivitetet e projektit.

Shihni raportin përfundimtar Gratë në tryezën e negociatave në Kosovë në faqen tonë të Publikimeve.

Kohëzgjatja: 4 muaj (korrik – tetor 2021)

Aktivitetet u organizuan në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë dhe këshilltaren e saj për Barazi Gjinore.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.