microsoft office for windows download free free hp eprint download windows 10 free free latex for windows 10 windows 2003 software download free windows xp professional with service pack 2 product key free drums program pc free

Projektet

project

LTL Change Initiative

Në fund të vitit 2020, Iniciativa e Re Sociale (NSI) lançoi Linking Through Lenses – #LTLKosovo, një program që synon të forcojë ndikimin dhe shtrirjen e zërave të besueshëm të orientuar nga dialogu dhe përfundimisht të kontribuojë në ndryshimin e qëndrimeve ndaj multikulturalizmit tek të rinjtë në Kosovë.

%

project

Dialog mbi normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës

Ekipi hulumtues i projektit do të punojë në hartimin e dy dokumenteve mbi temat që, sipas njoftimeve, janë pjesë e agjendës negociuese në fazën e fundit të Dialogut të Brukselit…

88%

project

Hulumtoni, Propozoni, Angazhohuni për të ndikuar në dialogun e fasilituar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

Projekti ynë i fundit, i financuar nga National Endowment for Democracy (NED), ka për qëllim që dialogun e fasilituar nga BE-ja të sjellë më afër komuniteteve dhe të përmirësojë zbatimin…

80%

project

COMPLETED

Faza 4 e Patformës së Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë

Faza e katërt është faza përfundimtare e projektit “Platforma Kosovare për Ndërtimin e Mirëbesimit” e cila parasheh shtrirjen e Rrjetit të Platformës Kosovare të Ndërtimit të Besimit përmes publikimit të…

100%

project

COMPLETED

Linking Through Lenses

Linking Through Lenses u mundëson ndikuesve të mediave sociale (YouTubers, Instagramers, TikTokers dhe të tjerët) të formojnë ndjenjat e të rinjve në Kosovë, të sjellin bashkësi së bashku dhe të…

100%

project

#LetsShareOurLanguages

#LetsShareOurLanguage do të zhvillojë mjete dhe instrumente inovative, dixhitale për të rritur kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe për të rritur pajtueshmërinë e tyre me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve…

13%

project

COMPLETED

Përfshirja e grave në tryezën e bisedimeve në Kosovë

Aktivitetet e projektit janë të dizajnuara në një mënyrë për të parë nga afër Rezolutën 1325 të KS të OKB-së dhe zbatimin e saj në Kosovë, veçanërisht shtyllën e fokusuar…

100%

project

Fasilitimi i shoqërisë civilepër zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë

Përmes veprimit 18-mujor Integra, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ) dhe Divizioni për Drejtësi Tranzicionale do të fasilitojnë plotësisht procesin e zhvillimit të…

80%

project

Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve

Përmes veprimit të propozuar 30 muajsh, PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ), Integra dhe New Social Initiative (NSI) nga Kosova, Aksioni i Paqes nga Maqedonia e Veriut dhe Iniciativa…

30%

This site is registered on wpml.org as a development site.