Projektet

project

Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të nxisë bashkëpunimin ndëretnik në Kosovë duke hapur hapësirë ​​për ndërveprime të ndërsjella të ndërtimit të besimit, duke krijuar mundësi për të identifikuar/adresuar së bashku sfidat e përbashkëta dhe për të bashkëpunuar për zgjidhjet e komunitetit.

10%

project

COMPLETED

Dialog mbi normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës

Ekipi hulumtues i projektit do të punojë në hartimin e dy dokumenteve mbi temat që, sipas njoftimeve, janë pjesë e agjendës negociuese në fazën e fundit të Dialogut të Brukselit…

100%

project

COMPLETED

Hulumtoni, Propozoni, Angazhohuni për të ndikuar në dialogun e fasilituar nga BE-ja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

Projekti ynë i fundit, i financuar nga National Endowment for Democracy (NED), ka për qëllim që dialogun e fasilituar nga BE-ja të sjellë më afër komuniteteve dhe të përmirësojë zbatimin…

100%

project

COMPLETED

Faza 4 e Patformës së Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë

Faza e katërt është faza përfundimtare e projektit “Platforma Kosovare për Ndërtimin e Mirëbesimit” e cila parasheh shtrirjen e Rrjetit të Platformës Kosovare të Ndërtimit të Besimit përmes publikimit të…

100%

project

COMPLETED

Sy më Sy

Sy më Sy (Linking Through Lenses) u mundëson ndikuesve të mediave sociale (YouTubers, Instagramers, TikTokers dhe të tjerët) të formojnë ndjenjat e të rinjve në Kosovë, të sjellin bashkësi së bashku dhe të…

100%

project

#LetsShareOurLanguages

#LetsShareOurLanguage do të zhvillojë mjete dhe instrumente inovative, dixhitale për të rritur kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe për të rritur pajtueshmërinë e tyre me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve…

13%

project

COMPLETED

Përfshirja e grave në tryezën e bisedimeve në Kosovë

Aktivitetet e projektit janë të dizajnuara në një mënyrë për të parë nga afër Rezolutën 1325 të KS të OKB-së dhe zbatimin e saj në Kosovë, veçanërisht shtyllën e fokusuar…

100%

project

Fasilitimi i shoqërisë civile për zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë

Përmes veprimit 18-mujor Integra, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ) dhe Divizioni për Drejtësi Tranzicionale do të fasilitojnë plotësisht procesin e zhvillimit të…

95%

project

Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve

Përmes veprimit të propozuar 30 muajsh, PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ), Integra dhe New Social Initiative (NSI) nga Kosova, Aksioni i Paqes nga Maqedonia e Veriut dhe Iniciativa…

75%