windows utorrent download free autodesk maya 2018 learn free cara crack coreldraw graphics suite 2017 free microsoft powerpoint 2016 study guide free audio video converter free for windows 10 windows 7 gadgets not showing up free final cut pro x share apple devices 720p free pdf expert add new page free

Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu

Projects Links

Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu
27/07/2021

Projektne aktivnosti su osmišljene kako bi se analizirala dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira.

Opšti cilj projekta bio je da se poboljšaju mogućnosti ciljane grupe žena da pristupe vodećim mestima u pregovorima, kao i da se uključe i zalažu za uključivanje žena u pregovore i političke dijaloge na visokom nivou, ali i omogući specijalnom predstavniku EU da se dijalog o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena sa relevantnim partnerima iz lokalnog civilnog društva, profesionalnih udruženja, kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu nastavi.

Projektne aktivnosti obuhvatile su početnu konferenciju, organizaciju 6 okruglih stolova u isto toliko regiona širom Kosova, trening o agendi EU za žene, mir i bezbednost i završni događaj na kome su predstavljene preporuke proizašle iz projektnih aktivnosti.

Izveštaj Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu možete naći na stranici Publikacije.

Trajanje projekta: 3 meseca (jul – septembar 2021)

Aktivnosti se organizuju zajedno sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu i savetnicom specijalnog predstavnika EUza rodnu ravnopravnost.

Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu
27/07/2021

Projektne aktivnosti su osmišljene kako bi se analizirala dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira.

Opšti cilj projekta bio je da se poboljšaju mogućnosti ciljane grupe žena da pristupe vodećim mestima u pregovorima, kao i da se uključe i zalažu za uključivanje žena u pregovore i političke dijaloge na visokom nivou, ali i omogući specijalnom predstavniku EU da se dijalog o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena sa relevantnim partnerima iz lokalnog civilnog društva, profesionalnih udruženja, kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu nastavi.

Projektne aktivnosti obuhvatile su početnu konferenciju, organizaciju 6 okruglih stolova u isto toliko regiona širom Kosova, trening o agendi EU za žene, mir i bezbednost i završni događaj na kome su predstavljene preporuke proizašle iz projektnih aktivnosti.

Izveštaj Žene za pregovaračkim stolom na Kosovu možete naći na stranici Publikacije.

Trajanje projekta: 3 meseca (jul – septembar 2021)

Aktivnosti se organizuju zajedno sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu i savetnicom specijalnog predstavnika EUza rodnu ravnopravnost.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.