Dijana Mitić

Finansijska menadžerka

odgovorna je za upravljanje finansijama svih projekata NSI-a i za sva administrativna i finansijska pitanja NSI-a. Angažovana je kao finansijski službenik u projektima koje finansiraju razne ambasade na Kosovu. U svojim prethodnim angažmanima takođe je radila na ekonomskom osnaživanju žena i mladih. Dijana je diplomirala na međunarodnoj prodaji i marketingu na International Business College i magistrirala sa Filozofskog fakulteta u Severnoj Mitrovici.