Shpetim Gashi

Špetim Gaši je jedan od članova odbora direktora Nove društvene inicijative. Špetim je potpredsednik Saveta za inkluzivno upravljanje, međunarodne nevladine organizacije sa sedištem u SAD-u. Fokusira se na pitanja upravljanja i političkog razvoja u zemljama u tranziciji. Magistrirao je međunarodne poslove na Univerzitetu Columbia i diplomirao političke nauke na Univerzitetu Massachusetts u Bostonu.