Marko Milenković

Menadžer Projekta

g. Milenković je aktivista civilnog društva iz Leposavića. Studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Mitrovici, kao i u Tehničkoj školi u Leposaviću.

Sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima, Marko je svoj rad fokusirao na promovisanje učešća građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i obezbeđivanje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava. Svojim aktivizmom Marko nastoji da osnaži zajednicu i promoviše socijalnu pravdu i jednakost.

Možete ga kontaktirati na mmilenkovic@newsocialinitiative.org