Marko Milenković

Programski menadžer

je aktivista civilnog društva iz Leposavića. Marko je studirao na Fakultetu tehničkih nauka u Mitrovici, kao i u Tehničkoj školi u Leposaviću. Gospodin Milenković ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima, posebno sa temama kao što su učešće građana u lokalnom procesu donošenja odluka, transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava.