Milica Andrić Rakić

Vođa projekta

je u civilnom sektoru od 2015. Radila je kao istraživačica i analitičarka za brojne nevladine organizacije i konsultantske kompanije do 2018. godine kada je postala novinarka. Kao analitičarka intenzivno se bavila sprovođenjem pravnog okvira koji se odnosi na nevećinske zajednice na Kosovu, posebno pristupom dokumentima i slobodom kretanja, obrazovanjem na srpskom jeziku i sprovođenjem Briselskog sporazuma. Autorka je i koautorka desetine strateških dokumenata i izveštaja, uključujući istraživanja javnog mnjenja koja se odnose na percepciju srpskog i albanskog jezika, simboliku mosta na Ibru u Mitrovici, bezbednost zajednice kosovskih Srba, zadovoljstvo učinkom integrisanih bivših srpskih institucija u kosovski pravni i administrativni sistem i drugo. Milica je diplomirala engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini privremeno smeštenom u Kosovskoj Mitrovici i takođe ima iskustva u predavanju jezika.