Qëndresa Ujkani

Praktikant

je diplomirala menadžment u javnim institucijama na Međunarodnom poslovnom koledžu u Mitrovici. Učestvovala je u brojnim obukama i razmenama mladih organizovanim na Kosovu i u inostranstvu, fokusiranih na pomirenje i rad sa mladima u postkonfliktnim oblastima. Qëndresa je takođe učestvovala na „Međuetničkom forumu OEBS-a” i „Global Leader Experience”, koji je organizovao Univerzitet Ekseter na Kosovu.