Ardita Xhemajli

Asistentkinja na projektu

je diplomirala menadžment životne sredine i poljoprivrede na Međunarodnom poslovnom koledžu u Mitrovici. Ima više od 5 godina profesionalnog angažmana u civilnom sektoru i učestvovala je na različitim međunarodnim obukama i multietničkim omladinskim programima. Neki od njih su „Stvaranje kulture“, „Program za transformaciju konflikta“, „Rad sa mladima na pomirenju u postkonfliktnim oblastima“ i „Međuetnički forum OEBS-a“.