Jovana Radosavljević

Izvršna direktorica

Nove društvene inicijative. Kao izvršna direktorica Jovana je odgovorna za zagovaranje, stratešku komunikaciju, prikupljanje sredstava i vođenje tima osoblja kroz implementaciju strateškog plana. Član je Pripremnog tima za istinu i pomirenje, čiji je zadatak da pripremi tehničku i pravnu infrastrukturu za TRC na Kosovu. Jovana je radila kao savetnica u kancelariji Svetske banke za Kosovo, ambasadi Kraljevine Norveške u Prištini i swisspeace, pružajući analizu odnosa Beograda i Prištine i političkog života kosovskih Srba. Radila je za posmatračke misije EU za posmatranje izbora, raspoređena na Kosovo da posmatraju opštinske i zakonodavne izbore nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Jovana je bila učenik USAID-ovog programa za transformacionu stipendiju i partnerstvo za liderstvo i magistrirala je na međunarodnim studijama u školi Međunarodnih studija “Joseph Korbel”, Univerzitet u Denveru, sa specijalizacijama za rešavanje sukoba i međunarodni razvoj. Kao i osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu .