windows 10 auto login free android emulator for pc windows 10 32 bit free open jdk 8 for windows 10 how to download diablo 2 on windows 10 free adobe illustrator cs5 error 6 free filmconvert pro 2.39 mac free ardour software free for pc

Iniciativa e Re Sociale – NSI është në kërkim të një shërbimi të Komunikimit dhe Produksionit Video.

Iniciativa e Re Sociale – NSI është në kërkim të një shërbimi të Komunikimit dhe Produksionit Video.

Rreth Iniciatives së Re Sociale

Iniciativa e Re Sociale -NSI është një organizatë e shoqërisë civile që punon në Kosovë, por gjithashtu bashkëpunon me aktorët kryesorë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të ndikuar përfundimisht në përfshirjen, ndërtimin e besimit, proceset e qeverisjes së mirë të demokratizimit në Kosovë. Derisa e bën këtë, NSI ndjek vizionin e saj të një shoqërie gjithëpërfshirëse të ndërtuar mbi besimin dhe vlerësimin në mesin e komuniteteve të saj, në të cilën qytetarët nga të gjitha grupet etnike marrin pjesë në mënyrë aktive në shoqëri dhe qeverisjen e saj.

NSI përpiqet të krijojë një ndikim dhe të sjellë ndryshim përmes programeve dhe projekteve, si dhe fushatave të komunikimit publik që promovojnë histori pozitive mbi marrëdhëniet e komuniteteve, pajtimin, transformimin e konflikteve, ndërtimin e besimit dhe përballjen me të kaluarën.

Background

NSI është anëtare e një koalicioni joformal të organizatave joqeveritare që merren me çështjet e Ballafaqimit me të kaluarën dhe Drejtësisë Tranzicionale në Kosovë. Koalicioni i udhëhequr nga Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) përveç NSI përfshin edhe Fondin për të Drejtën Humanitare – Kosovë (HLCK), Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRMT), Integra, Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (ADRC). Koalicioni zbaton fushatën e kontaktit të ballafaqimit me të kaluarën (DwP) me qëllim promovimin e një qasjeje konstruktive, të vëmendshme dhe kritike ndaj së kaluarës që ndihmon në arritjen e shërimit, paqes dhe pajtimit në mënyrë që të mbrohet dinjiteti i të gjitha viktimave dhe të mbijetuarve si dhe të parandalohet diskursi dhe veprime të dëmshme lidhur me trashëgiminë e luftës në Kosovë.

Pas tërheqjes së Qendrës Alternative të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve (ADRC) nga koalicioni, NSI merr përsipër realizimin e aktiviteteve të grupit 6: Materiale promovuese, duke përfshirë:

 • Përgatitja e materialve multimediale edukative dhe promovuese dhe më konkretisht dhjetë (10) video të shkurtra (në dy gjuhë shqip dhe serbisht) për secilën nga Parimet Ballafaqimi me të kaluarën – DwP.

Termet e referencës

NSI po kërkon një dizajner grafik ose agjenci komunikimi që do të angazhohet për të hartuar skriptet e shkurtra të videove dhe për të prodhuar 10 video (deri në maksimum 1 minit) në dy gjuhë.

Ne ndjekim kreativitetin për të ndërtuar një skenar dhe video që të lënë përshtypje.

Qëllimi parësor i bashkëpunimit me kompaninë për prodhimin dhe transmetimin e produktit audio dhe video do të jetë promovimi i parimeve përmes materialeve multimediale promovuese të përgatitura në mënyrë profesionale – video që do të promovohen në llogarinë e mediave sociale të programit si dhe ato të partnerit. organizatave.

Nëse keni përvojë të mëparshme në krijimin e animacionit, ndërkohë që jeni të motivuar për t’u përfshirë në fushata me ndikim social, atëherë ne jemi “kombinimi përfekt”.

Kualifikimet e aplikantit

 • Ju keni të paktën 2 vjet përvojë pune dhe/ose një portofol interesant të prodhimit të videove,
 • Ju dini si të përdorni mjetet dixhitale të prodhimit të videos (Adobe After Effects, Adobe Premiere, Apple Final Cut ose ndonjë tjetër)
 • Jeni të njohur dhe e kuptoni “gjuhën” e projektit dhe qëllimin e fushatës,
 • Ju respektoni afatet e përcaktuara,
 • Ju komunikoni qartë idetë dhe sugjerimet tuaja mbi stilin dhe materialet më të mira dhe më të rëndësishme të dizajnit vizual të përshtatshëm për audiencën e synuar të projektit,
 • Ju mbani një stil të qëndrueshëm video për qëllimet e fushatave,
 • Ju e dini se si të transformoni materialet e komunikimit të bazuara në tekst në video ose animacion,
 • Ju respektoni afatet e përcaktuara,
 • Të përdorni gjuhën angleze në një nivel të avancuar dhe të zhvilloni vazhdimisht aftësi personale dhe profesionale.

Përshkrimi i punës

 • Zhvilloni skripta në dy gjuhë që do të komunikojnë masazhet kryesore të parimeve DwP
 • Bazuar në skenarin e miratuar, prodhoni 10 video të shkurtra në Parimet DwP (deri në 1 minutë, me rezolucion të plotë HD,
 • Integroni elementet e markës DwP në prodhimin e videove, duke përfshirë logon e DwP, paletën e ngjyrave, fontet, shabllonet dhe pamjet vizuale),
 • Integroni dhe modifikoni sfondin muzikor pa të drejtë autori në video,
 • Eksporto video në formate të ndryshme për transmetim në mediat tradicionale dhe kanalet e mediave sociale.

Si të aplikoni?

Ju mund të aplikoni duke sjellë ofertat tuaja për shërbimet në zyrën e NSI-së Cika Jovina V/107, 40010 Mitrovica e Veriut ose duke i dërguar ato në adresën e mëposhtme të emailit:  office@newsocialinitiative.org deri më 4 mars 2021 në ora 17:00.

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.