Nova društvena inicijativa – NSI traži usluge komunikacije i video produkcije.

Nova društvena inicijativa – NSI traži usluge komunikacije i video produkcije.

O Novoj društvenoj inicijativi

Nova društvena inicijativa-NSI je organizacija civilnog društva sa Kosova, koja takođe sarađuje sa ključnim akterima u regionu Zapadnog Balkana, kako bi uticala na inkluzivnost, izgradnju poverenja, proces demokratizacije i dobrog upravljanja na Kosovu. Pritom, NSI sledi svoju viziju inkluzivnog društva izgrađenog na poverenju i uvažavanju između zajednicama, u kojem građani svih etničkih grupa aktivno učestvuju u društvu i njegovom upravljanju.

NSI nastoji da ostvari uticaj i doprinese promenama kroz programe i projekte kao i putem javnih komunikacionih kampanja koje promovišu pozitivne priče o odnosima različitih zajednica, transformaciju sukoba, izgradnju poverenja i suočavanje sa prošlošću.

Pozadina

NSI je član neformalne koalicije nevladinih organizacija koje se bave pitanjima suočavanja s prošlošću i tranzicione pravde na Kosovu. Koalicija koju predvodi Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), osim NSI, uključuje i Fond za humanitarno pravo – Kosovo (HLCK), Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Integra, Centar za alternativno rešavanje sporova (ADRC). Koalicija sprovodi javnu kampanju suočavanja s prošlošću (DwP) sa ciljem da promoviše konstruktivan, pažljiv i kritički pristup prošlosti koji pomaže u postizanju izlečenja, mira i pomirenja kako bi se zaštitilo dostojanstvo svih žrtava i preživelih, kao i sprečio štetan diskurs i delovanje u vezi sa ratnim nasleđem na Kosovu.

Nakon istupanja Centra za alternativno rešavanje sporova (ADRC) iz koalicije, NSI preuzima realizaciju aktivnosti u okviru klastera 6: Promotivni materijali koji obuhvataju sledeće:

 • priprema edukativnih i promotivnih multimedijalnih materijala, tačnije deset (10) kratkih video snimaka (na dva jezika – albanskom i srpskom) za svaki od principa Suočavanja sa prošlošću – DwP.

Projektni zadatak

NSI traži grafičkog dizajnera ili komunikacionu agenciju koji će biti angažovani na izradi kratkih video scenarija i 10 video snimaka (do maksimalno 1 minuta) na dva jezika.

Težimo kreativnosti da bismo napravili scenarije i video zapise koji ostavljaju utisak.

Primarni cilj saradnje sa kompanijom za produkciju i emitovanje audio i video proizvoda biće promocija principa kroz profesionalno pripremljene promotivne multimedijalne materijale – video snimke koji će biti promovisani na društvenim mrežama programa kao i društvenim mrežama partnerskih organizacija.

Ako imate prethodno iskustvo u kreiranju animacija, i motivisani ste da se uključite u društveno odgovorne kampanje, onda smo „savršeni par“.

Kvalifikacije kandidata

 • Imate najmanje 2 godine radnog iskustva i/ili zanimljiv portfolio dizajna;
 • Znate kako da koristite digitalne i alate za grafički dizajn (Adobe After Effects, Adobe Premiere, Apple Final Cut itd.);
 • Upoznati ste i razumete „jezik“ projekata i svrhu kampanja;
 • Poštujete postavljene rokove;
 • Jasno saopštavate svoje ideje i sugestije o najboljem i najrelevantnijem stilu vizuelnog dizajna i materijalima pogodnim za ciljnu publiku projekta;
 • Održavate dosledan kreativni stil tokom sprovođenja projekata i kampanja;
 • Znate kako da transformišete komunikacione tekstualne materijale u vizuelni grafički dizajn ili animaciju
 • Poštujete postavljene rokove;
 • Koristite engleski jezik na naprednom nivou i stalno razvijate lične i profesionalne veštine.

Opis posla

 • Razvijanje scenarije na dva jezika koje će preneti glavne poruke principa DwP-a
 • Izrada 10 kratkih video snimaka (na osnovu odobrenog scenarija) koji počivaju na DwP principima (do 1 minuta, u punoj HD rezoluciji),
 • Integrisanje elemenata DwP brendiranja u video produkciju (uključujući DwP logo, palete boja, fontove, šablone i vizuelne elemente),
 • Integrisanje i uređivanje muzičke pozadine bez autorskih prava u video zapise,
 • Izbacivanje video zapisa u različitim formatima za emitovanje u tradicionalnim medijima i na kanalima društvenih medija.

Kako se prijaviti?

Možete se prijaviti tako što ćete svoje ponude za usluge dostaviti u NSI kancelariju Čika Jovina V/107, 40000 Severna Mitrovica ili ih poslati na sledeću imejl adresu:  office@newsocialinitiative.org bdo 4. marta 2021. godine u 17:00 časova.

Share:

Share: