resident evil 6 pc full version free crack acdsee ultimate 10 free instalar solidworks 2018 premium full activado free any share for pc free autodesk autocad 2013 crack free free

Zërat Lokalë për Dialog të Qëndrueshëm

Projects Links

Zërat Lokalë për Dialog të Qëndrueshëm
25/08/2020

Përmes kësaj iniciative, NSI synon të forcojë kapacitetin e saj të brendshëm dhe shtrirjen në mënyrë që të promovojë rolin në rritje dhe më efektiv të organizatave pro-demokratike të shoqërisë civile në të gjithë Kosovën duke rritur përfshirjen e shoqërisë kosovare dhe rritjen e pjesëmarrjes së komuniteteve pakicë në proceset e vendimmarrjes. Duke rritur kapacitetin dhe shikueshmërinë e punës së saj, NSI do të jetë më efektive dhe më profesionale në lehtësimin e dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Zërat Lokalë për Dialog të Qëndrueshëm
25/08/2020

Përmes kësaj iniciative, NSI synon të forcojë kapacitetin e saj të brendshëm dhe shtrirjen në mënyrë që të promovojë rolin në rritje dhe më efektiv të organizatave pro-demokratike të shoqërisë civile në të gjithë Kosovën duke rritur përfshirjen e shoqërisë kosovare dhe rritjen e pjesëmarrjes së komuniteteve pakicë në proceset e vendimmarrjes. Duke rritur kapacitetin dhe shikueshmërinë e punës së saj, NSI do të jetë më efektive dhe më profesionale në lehtësimin e dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.