hwsetup toshiba windows 10 windows 1.0 download iso free air strike 3d full version for windows 10 microsoft visual studio 2013 shell (isolated) redistributable package free adobe acrobat xi standard 11.0.23 free

Lokalni glasovi za održivi dijalog

Projects Links

Lokalni glasovi za održivi dijalog
25/08/2020

Kroz ovu inicijativu, NSI ima za cilj da ojača svoj unutrašnji kapacitet i dosege kako bi promovisao efikasniju ulogu prodemokratskih organizacija civilnog društva širom Kosova jačanjem inkluzivnosti kosovskog društva i povećanjem učešća manjinskih zajednica u procesima odlučivanja. Povećavanjem kapaciteta i vidljivosti svog rada, NSI će biti efikasniji i profesionalniji u omogućavanju dijaloga i saradnje među zajednicama na Kosovu.

Trajanje projekta: 12 meseci

Lokalni glasovi za održivi dijalog
25/08/2020

Kroz ovu inicijativu, NSI ima za cilj da ojača svoj unutrašnji kapacitet i dosege kako bi promovisao efikasniju ulogu prodemokratskih organizacija civilnog društva širom Kosova jačanjem inkluzivnosti kosovskog društva i povećanjem učešća manjinskih zajednica u procesima odlučivanja. Povećavanjem kapaciteta i vidljivosti svog rada, NSI će biti efikasniji i profesionalniji u omogućavanju dijaloga i saradnje među zajednicama na Kosovu.

Trajanje projekta: 12 meseci

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.