deceit pc game free adobe indesign cs5 amazon free autodesk sketchbook pro full version free pc bang bang racing game free for pc free download garageband for windows 8 free windows 8.1 recovery disc download free

Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë

Projects Links

Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë
27/02/2019

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndërtojmë një hapësirë virtuale me shumë qëllime që do të lejonte që diskutimet mbi zgjidhjet për ndërtimin e besimit të vazhdojnë. Platforma gjithashtu përfaqëson një hap tjetër në procesin e ‘lokalizimit’ të ndërtimit të besimit, nga procesi i drejtuar nga UNMIK-u te iniciativat në pronësi lokale. Në maj 2018, me mbështetjen e UNKT, UNMIK mblodhi 120 pjesëmarrës që përfaqësonin një sektor të gjerë të shoqërisë kosovare, përfshirë aktorët bazë, mediat, udhëheqësit e të rinjve dhe udhëheqja komunale nga komunitetet shumicë dhe jo-shumicë, për të shkëmbyer perspektiva në ndërtimin e besimit.

Rezultati kryesor i këtij Forumi për Ndërtimin e Mirëbesimit (TBF) është një listë me 135 rekomandime që mbulojnë fushat e: Qeverisjes së mirë dhe qasjes në shërbime, Aksesi në drejtësi, Ndërtimi i besimit ndërfetar, Fuqizimi Ekonomik dhe mjedisi, Media dhe komunikimi dhe Arsimi.

www.kosovotrustbuilding.com

Kohëzgjatja e projektit:

Faza 1: 10 muaj

Faza 2: 4 muaj

Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë
27/02/2019

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të ndërtojmë një hapësirë virtuale me shumë qëllime që do të lejonte që diskutimet mbi zgjidhjet për ndërtimin e besimit të vazhdojnë. Platforma gjithashtu përfaqëson një hap tjetër në procesin e ‘lokalizimit’ të ndërtimit të besimit, nga procesi i drejtuar nga UNMIK-u te iniciativat në pronësi lokale. Në maj 2018, me mbështetjen e UNKT, UNMIK mblodhi 120 pjesëmarrës që përfaqësonin një sektor të gjerë të shoqërisë kosovare, përfshirë aktorët bazë, mediat, udhëheqësit e të rinjve dhe udhëheqja komunale nga komunitetet shumicë dhe jo-shumicë, për të shkëmbyer perspektiva në ndërtimin e besimit.

Rezultati kryesor i këtij Forumi për Ndërtimin e Mirëbesimit (TBF) është një listë me 135 rekomandime që mbulojnë fushat e: Qeverisjes së mirë dhe qasjes në shërbime, Aksesi në drejtësi, Ndërtimi i besimit ndërfetar, Fuqizimi Ekonomik dhe mjedisi, Media dhe komunikimi dhe Arsimi.

www.kosovotrustbuilding.com

Kohëzgjatja e projektit:

Faza 1: 10 muaj

Faza 2: 4 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.