pdf to word converter free download for windows 10 free autodesk vehicle tracking 2018.1 free wifi router download for windows 8.1 free windows 8.1 pro activator kms free sony vegas pro 11 64 bit kuyhaa free xbox 360 wired controller pc driver windows 7 microsoft visio 2016 installer free avira internet security free for windows 10

#LetsShareOurLanguages

Projects Links

#LetsShareOurLanguages
27/07/2021

#LetsShareOurLanguage do të zhvillojë mjete dhe instrumente inovative, dixhitale për të rritur kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe për të rritur pajtueshmërinë e tyre me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve dhe për të promovuar pranimin shoqëror të gjuhëve zyrtare në Kosovë.

Projekti do të përmirësojë procesin e ankesave dhe do të zhvillojë mjete online / dixhitale që do të bëhen një pjesë e integruar e faqeve të internetit të institucioneve të nivelit qendror dhe lokal, të cilat do të bëhen pjesë e të paktën 50% (14) të vetëqeverisjeve lokale dhe (10) ministritë.

Ky projekt do të sigurojë një mundësi për qytetarët që të regjistrojnë mospërputhjet gjuhësore dhe të marrin një përgjigje nga institucionet brenda 48 orëve, se si institucioni përkatës do të adresojë çështjen dhe të ofrojë shërbime në gjuhën zyrtare të kërkuar.

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj (Prill 2021 – Shtator 2022)

Aksioni do të zbatohet në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Sociale dhe Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve me mbështetjen financiare të Ambasadës së Hollandës në Kosovë.

#LetsShareOurLanguages
27/07/2021

#LetsShareOurLanguage do të zhvillojë mjete dhe instrumente inovative, dixhitale për të rritur kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe për të rritur pajtueshmërinë e tyre me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve dhe për të promovuar pranimin shoqëror të gjuhëve zyrtare në Kosovë.

Projekti do të përmirësojë procesin e ankesave dhe do të zhvillojë mjete online / dixhitale që do të bëhen një pjesë e integruar e faqeve të internetit të institucioneve të nivelit qendror dhe lokal, të cilat do të bëhen pjesë e të paktën 50% (14) të vetëqeverisjeve lokale dhe (10) ministritë.

Ky projekt do të sigurojë një mundësi për qytetarët që të regjistrojnë mospërputhjet gjuhësore dhe të marrin një përgjigje nga institucionet brenda 48 orëve, se si institucioni përkatës do të adresojë çështjen dhe të ofrojë shërbime në gjuhën zyrtare të kërkuar.

Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj (Prill 2021 – Shtator 2022)

Aksioni do të zbatohet në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Sociale dhe Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve me mbështetjen financiare të Ambasadës së Hollandës në Kosovë.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.