mastering autodesk revit architecture 2012 pdf free adobe pagemaker 7.0 free full version for windows 8.1 free cool mouse pointers for windows 10 microsoft directx for windows download free iso creator free download for windows 8 free apple itunes free for windows 10 64 bit

Delimo jezik

Projects Links

#LetsShareOurLanguages
27/07/2021

U sklopu projekta #LetsShareOurLanguage će biti razvijene inovativni, digitalni alati i instrumenti za poboljšanje kapaciteta kosovskih institucija i bolju usklađenost sa Zakonom o upotrebi jezika dok će se istovremeno promovisati društveno prihvatanje službenih jezika na Kosovu.

Projekat će poboljšati postupak podnošenja žalbi i razviti online/digitalne alate koji će biti integrisani u veb sajtove institucija na centralnom i lokalnom nivou, i to najmanje 50% (14) lokalnih samouprava i (10) ministarstva.

Ovaj projekat će pružiti priliku građanima da prijave nepoštovanje službenih jezika i dobiju odgovor od institucija u roku od 48h o tome kako će se odgovarajuća institucija pozabaviti tim problemom i pružiti usluge na traženom službenom jeziku.

Trajanje projekta: 18 meseci (april 2021 – septembar 2022)

Akcija će biti sprovedena u saradnji sa Centrom za socijalne inicijative i Kancelarijom Poverenika za jezike uz finansijsku podršku ambasade Holandije na Kosovu.

#LetsShareOurLanguages
27/07/2021

U sklopu projekta #LetsShareOurLanguage će biti razvijene inovativni, digitalni alati i instrumenti za poboljšanje kapaciteta kosovskih institucija i bolju usklađenost sa Zakonom o upotrebi jezika dok će se istovremeno promovisati društveno prihvatanje službenih jezika na Kosovu.

Projekat će poboljšati postupak podnošenja žalbi i razviti online/digitalne alate koji će biti integrisani u veb sajtove institucija na centralnom i lokalnom nivou, i to najmanje 50% (14) lokalnih samouprava i (10) ministarstva.

Ovaj projekat će pružiti priliku građanima da prijave nepoštovanje službenih jezika i dobiju odgovor od institucija u roku od 48h o tome kako će se odgovarajuća institucija pozabaviti tim problemom i pružiti usluge na traženom službenom jeziku.

Trajanje projekta: 18 meseci (april 2021 – septembar 2022)

Akcija će biti sprovedena u saradnji sa Centrom za socijalne inicijative i Kancelarijom Poverenika za jezike uz finansijsku podršku ambasade Holandije na Kosovu.

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.