sony vegas pro 13 not responding free microsoft office professional plus 2019 olp ae free windows 7 64 bit professional iso free mouse cursors for windows 10 download free free borderlands 2 for pc adobe acrobat pro dc for teams features free adobe flash professional cs5 5 portable free

KFOS Open

Projects Links

KFOS Open
10/10/2020

“Demokracia, Hapja dhe Perspektivat e Komunitetit Serb në Kosovë – E Hapur” është një iniciativë e re e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), iniciuar në vitin 2020. Open realizohet në bashkëpunim me nëntë organizata të shoqërisë civile që janë aktive në Komuniteti serb në Kosovë. ”

Një objektiv i përgjithshëm i kësaj iniciative të re është zhvillimi i një hapësire të hapur dhe dinamike për diskutim brenda komunitetit serb dhe midis serbëve dhe komuniteteve të tjera, si dhe midis institucioneve në Kosovë.

Nisma konkretisht do të përfshihet në analizën dhe vlerësimin e ndikimit të shoqërisë civile dhe organizatave politike në zbatimin e parimeve demokratike dhe hapjen e komunitetit serb në Kosovë.
Zbatimi i standardeve demokratike dhe hapja e institucioneve, politikat publike dhe proceset e rëndësishme në marrëdhëniet e tyre me komunitetin serb në Kosovë do të analizohen dhe vlerësohen, si dhe një shkallë e hapjes së komunitetit serb ndaj tyre.

Këto analiza do të ndihmojnë në kuptimin e pozitës aktuale dhe perspektivave të komunitetit serb në Kosovë, duke shërbyer në të njëjtën kohë si bazë e avokimit të tyre të argumentuar midis qytetarëve, institucioneve, autoriteteve lokale dhe qendrore dhe bashkësisë ndërkombëtare.

Organizatat me përvojë dhe të themeluar të shoqërisë civile do të bëjnë tetë (8) analiza sektoriale me qëllim të përmbushjes së objektivave të përgjithshme dhe specifike.

Fushat e mbuluara nga NSI:

Shoqëria civile – Si e japin organizatat e shoqërisë civile kontributin e tyre për hapjen dhe parimet e demokracisë të komunitetit serb dhe përgjithësisht të shoqërisë kosovare? NSI në partneritet me FDMC merret me këtë temë.

Partitë politike – Respektimi i parimeve demokratike dhe aktivizmi pluralist i partive politike të serbëve të Kosovës, si dhe hapja e tyre për të marrë pjesë në sistemin politik të Kosovës dhe për të dhënë kontributin e tyre në përmirësimin e politikave publike. Këto çështje janë në fokusin e NSI dhe qendrës së Medias.

Kohëzgjatja e projektit: 04/10/2020 – 31/01/2021

KFOS Open
10/10/2020

“Demokracia, Hapja dhe Perspektivat e Komunitetit Serb në Kosovë – E Hapur” është një iniciativë e re e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), iniciuar në vitin 2020. Open realizohet në bashkëpunim me nëntë organizata të shoqërisë civile që janë aktive në Komuniteti serb në Kosovë. ”

Një objektiv i përgjithshëm i kësaj iniciative të re është zhvillimi i një hapësire të hapur dhe dinamike për diskutim brenda komunitetit serb dhe midis serbëve dhe komuniteteve të tjera, si dhe midis institucioneve në Kosovë.

Nisma konkretisht do të përfshihet në analizën dhe vlerësimin e ndikimit të shoqërisë civile dhe organizatave politike në zbatimin e parimeve demokratike dhe hapjen e komunitetit serb në Kosovë.
Zbatimi i standardeve demokratike dhe hapja e institucioneve, politikat publike dhe proceset e rëndësishme në marrëdhëniet e tyre me komunitetin serb në Kosovë do të analizohen dhe vlerësohen, si dhe një shkallë e hapjes së komunitetit serb ndaj tyre.

Këto analiza do të ndihmojnë në kuptimin e pozitës aktuale dhe perspektivave të komunitetit serb në Kosovë, duke shërbyer në të njëjtën kohë si bazë e avokimit të tyre të argumentuar midis qytetarëve, institucioneve, autoriteteve lokale dhe qendrore dhe bashkësisë ndërkombëtare.

Organizatat me përvojë dhe të themeluar të shoqërisë civile do të bëjnë tetë (8) analiza sektoriale me qëllim të përmbushjes së objektivave të përgjithshme dhe specifike.

Fushat e mbuluara nga NSI:

Shoqëria civile – Si e japin organizatat e shoqërisë civile kontributin e tyre për hapjen dhe parimet e demokracisë të komunitetit serb dhe përgjithësisht të shoqërisë kosovare? NSI në partneritet me FDMC merret me këtë temë.

Partitë politike – Respektimi i parimeve demokratike dhe aktivizmi pluralist i partive politike të serbëve të Kosovës, si dhe hapja e tyre për të marrë pjesë në sistemin politik të Kosovës dhe për të dhënë kontributin e tyre në përmirësimin e politikave publike. Këto çështje janë në fokusin e NSI dhe qendrës së Medias.

Kohëzgjatja e projektit: 04/10/2020 – 31/01/2021

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.