microsoft excel 2016 icon free corel ventura 10 free windows 7 94fbr free adobe premiere elements 10 free internet security for windows 10 free voice changer free for pc alwafi golden free download windows 8 free

KFOS Open

Projects Links

KFOS Open
10/10/2020

„Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. Open se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

Inicijativa će se specifično baviti analizom i procenom uticaja civilnih i političkih organizacija na demokratičnost i otvorenost srpske zajednice na Kosovu. Analiziraće se i procenjivati demokratičnost i otvorenost institucija, javnih politika i važnih procesa prema srpskoj zajednici na Kosovu, kao i stepen otvorenosti srpske zajednice prema istim.

Ove analize će pomoći da se sagleda aktuelno stanje i perepektive srpske zajednice na Kosovu, dok će istovremeno poslužiti kao osnova za argumentovano zastupanje prema građanima, institucijama lokalne i centralne vlasti, te međunarodnoj zajednici.

Iskusne i dokazane organizacije civilnog društva će, radi postizanja opštih i specifičnih ciljeva, uraditi osam (8) sektorskih analiza.

Oblasti koje je Nova društvena inicijativa analizirala u prvom ciklusu implementacije:

Civilno društvo – Na koji način organizacije civilnog društva doprinose otvorenosti i demokratičnosti srpske zajednice i, uopše, društva na Kosovu? Ovom temom se Nova društvena inicijativa bavila u saradnji sa Forumom za razvoj i multietničku saradnju, a nalaze možete pročitati u izveštaju Organizacije civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu – Između percepcija i prezentacija koji je dostupan na našem sajtu na engleskomalbanskom isrpskom.

Pogledajte video u kom direktor TV Mir Nenad Radosavljević i novinarka Milica Stojanović Kostić komentarišu nalaze ovog izveštaja.

 

Takođe, pročitajte Op-Ed našeg programskog direktora, Miloša Milovanovića inspirisanog glavnim nalazim, tekst je dostupan samo na srpskom jeziku.

Političke partije – Demokratičnost i pluralizam delovanja političkih partija kosovskih Srba, kao i njihova otvorenost da učestvuju u političkom sistemu Kosova i doprinose unapređenju i poboljšanju javnih politika. Ovu oblast je Nova društvena inicijativa obrađivala u partnerstvu sa Medija centrom Čaglavica.

U drugom ciklusu realizacije projekta, Nova društvena inicijativa će se baviti temama nestalih lica i statusa Srpske pravoslavne crkve u dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Više o drugom ciklusu impelentacije ovog projekta možete pročitati na srpskomposebnoj stranici.

Trajanje projekta: 04/10/2020 – 31/01/2021

KFOS Open
10/10/2020

„Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je nova inicijativa Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), započeta tokom 2020. godine. Open se realizuje u saradnji sa devet organizacija civilnog društva koje deluju u srpskoj zajednici na Kosovu.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

Inicijativa će se specifično baviti analizom i procenom uticaja civilnih i političkih organizacija na demokratičnost i otvorenost srpske zajednice na Kosovu. Analiziraće se i procenjivati demokratičnost i otvorenost institucija, javnih politika i važnih procesa prema srpskoj zajednici na Kosovu, kao i stepen otvorenosti srpske zajednice prema istim.

Ove analize će pomoći da se sagleda aktuelno stanje i perepektive srpske zajednice na Kosovu, dok će istovremeno poslužiti kao osnova za argumentovano zastupanje prema građanima, institucijama lokalne i centralne vlasti, te međunarodnoj zajednici.

Iskusne i dokazane organizacije civilnog društva će, radi postizanja opštih i specifičnih ciljeva, uraditi osam (8) sektorskih analiza.

Oblasti koje je Nova društvena inicijativa analizirala u prvom ciklusu implementacije:

Civilno društvo – Na koji način organizacije civilnog društva doprinose otvorenosti i demokratičnosti srpske zajednice i, uopše, društva na Kosovu? Ovom temom se Nova društvena inicijativa bavila u saradnji sa Forumom za razvoj i multietničku saradnju, a nalaze možete pročitati u izveštaju Organizacije civilnog društva u srpskoj zajednici na Kosovu – Između percepcija i prezentacija koji je dostupan na našem sajtu na engleskomalbanskom isrpskom.

Pogledajte video u kom direktor TV Mir Nenad Radosavljević i novinarka Milica Stojanović Kostić komentarišu nalaze ovog izveštaja.

 

Takođe, pročitajte Op-Ed našeg programskog direktora, Miloša Milovanovića inspirisanog glavnim nalazim, tekst je dostupan samo na srpskom jeziku.

Političke partije – Demokratičnost i pluralizam delovanja političkih partija kosovskih Srba, kao i njihova otvorenost da učestvuju u političkom sistemu Kosova i doprinose unapređenju i poboljšanju javnih politika. Ovu oblast je Nova društvena inicijativa obrađivala u partnerstvu sa Medija centrom Čaglavica.

U drugom ciklusu realizacije projekta, Nova društvena inicijativa će se baviti temama nestalih lica i statusa Srpske pravoslavne crkve u dijalogu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Više o drugom ciklusu impelentacije ovog projekta možete pročitati na srpskomposebnoj stranici.

Trajanje projekta: 04/10/2020 – 31/01/2021

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.