adobe audition 3 pdf free windows 98 cd rom download free games free pc windows xp microsoft visual studio 2013 editions comparison free autodesk autocad lt 2020 product key free

Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve

Projects Links

Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve
01/02/2021

Përmes veprimit të propozuar 30 muajsh, PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ), Integra dhe New Social Initiative (NSI) nga Kosova, Aksioni i Paqes nga Maqedonia e Veriut dhe Iniciativa Qytetare nga Serbia synojnë të gjenerojnë nisma kombëtare dhe rajonale që merren me e kaluara që integron në mënyrë domethënëse nevojat dhe kërkesat e viktimave dhe grupeve të tjera të prekura nga konflikti dhe që në mënyrë efektive i kundërvihen urrejtjes dhe fjalës nacionaliste.

Për të arritur këtë objektiv të përgjithshëm, veprimi i propozuar do të sigurojë që një numër përfaqësues i grupeve të viktimave në Kosovë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut kanë forcuar kapacitetet institucionale; cilësia e përmirësuar e iniciativave dhe projekteve; marrëdhënie më të thella midis grupeve të ndryshme të viktimave dhe lidhje përkatëse me aktivistë dhe artistë të rinj; rritur legjitimitetin publik dhe aftësinë e përbashkët të avokimit në nivelet kombëtare dhe rajonale; dhe shkëmbim dhe mësim i zgjeruar midis grupeve të ndryshme të viktimave në nivel rajonal.

Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve
01/02/2021

Përmes veprimit të propozuar 30 muajsh, PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ), Integra dhe New Social Initiative (NSI) nga Kosova, Aksioni i Paqes nga Maqedonia e Veriut dhe Iniciativa Qytetare nga Serbia synojnë të gjenerojnë nisma kombëtare dhe rajonale që merren me e kaluara që integron në mënyrë domethënëse nevojat dhe kërkesat e viktimave dhe grupeve të tjera të prekura nga konflikti dhe që në mënyrë efektive i kundërvihen urrejtjes dhe fjalës nacionaliste.

Për të arritur këtë objektiv të përgjithshëm, veprimi i propozuar do të sigurojë që një numër përfaqësues i grupeve të viktimave në Kosovë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut kanë forcuar kapacitetet institucionale; cilësia e përmirësuar e iniciativave dhe projekteve; marrëdhënie më të thella midis grupeve të ndryshme të viktimave dhe lidhje përkatëse me aktivistë dhe artistë të rinj; rritur legjitimitetin publik dhe aftësinë e përbashkët të avokimit në nivelet kombëtare dhe rajonale; dhe shkëmbim dhe mësim i zgjeruar midis grupeve të ndryshme të viktimave në nivel rajonal.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.