adobe indesign cs5 free for windows 7 free adobe photoshop elements 6 mac free windows 8 operating system software free download for pc free fifa 16 pc free ocean of games microsoft security essentials windows 8 64 bit download free free

Publications

Një mollë e re sherri: KOS-i në dialog për normalizim Në analizën e opsioneve të politikave publike Një mollë e re e sherrit: KOS në dialogun për normalizim shqyrton mundësinë e përfshirjes së statusit të Kishës Ortodokse Serbe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës...

Raporti i Kolektivit të Kosovës – Promovimi i paqes shoqërore përmes dialogut ndëretnik në Kosovë Në vitin 2021, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe Grupi për Ndërtimin e Paqes, të mbështetur nga Trusti Ballkanik për Demokraci (BTD), e kanë bashkuar një grup njerëzish nga Kosova dhe...

Raport: Gratë në tryezën e negociatave në Kosovë Ky raport është pjesë e projektit të PSBE-së “Përfshirja e grave në tryezën e negociatave në Kosovë”, i cili është vazhdimësi e projektit të EUSR-së (2019-2020) “Gratë në Politikë. Vetëbesimi, ndikimi dhe lidershipi efektiv. Sigurimi i proceseve të...

E-Komunat: Një hap drejt pjesëmarrjes së plotë qytetare Që nga themelimi i saj deri më sot, ekziston një trend në rritje në numrin e përdoruesve të platformave E-Komunat, si dhe në numrin e njerëzve që përdorin mekanizmat për pjesëmarrjen e qytetarëve. – Duke përdorur E-Komunat, qytetarët morën...

This site is registered on wpml.org as a development site.