latest vlc media player for windows 10 microsoft office standard 2016 64 bit iso free acdsee video converter pro 3 free sketchup pro 2015 student license free psiphon 4 free download for windows free hp 8600 driver download windows free

Ndërtimi i kapaciteteve për një komunitet më të mirë – Mbështetja e themelimit të forumeve të komunitetit në Komunën e Zveçanit dhe Komunën e Skenderajt

Projects Links

Ndërtimi i kapaciteteve për një komunitet më të mirë – Mbështetja e themelimit të forumeve të komunitetit në Komunën e Zveçanit dhe Komunën e Skenderajt
15/05/2019

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve në Forumet e Komunitetit në komunat e Zvečan/Zveqan dhe Skenderaj/Srbica.

Rezultati 1: Tetëmbëdhjetë Forume të Komunitetit u formuan dhe të paktën 40 anëtarë të CF-ve kanë rritur njohuritë e tyre mbi identifikimin e nevojave të komunitetit dhe kanë kryer planifikimin e veprimit dhe ushtrimet e prioritizimit të projektit;

Rezultati 2: Fillohen kanalet e komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve komunale dhe Forumeve të Komunitetit. CF avokoi me sukses Komunën për implementimin e tetëmbëdhjetë projekteve në shkallë të vogël;

Rezultati 3: Publiku informohet për suksesin e forumeve të komunitetit përmes përmbajtjes së prodhuar edukative/informuese. Gjithashtu, përfaqësuesit e komunave të tjera janë të informuar për rëndësinë e formimit të CF-ve në komuna të tjera;

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Ndërtimi i kapaciteteve për një komunitet më të mirë – Mbështetja e themelimit të forumeve të komunitetit në Komunën e Zveçanit dhe Komunën e Skenderajt
15/05/2019

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve në Forumet e Komunitetit në komunat e Zvečan/Zveqan dhe Skenderaj/Srbica.

Rezultati 1: Tetëmbëdhjetë Forume të Komunitetit u formuan dhe të paktën 40 anëtarë të CF-ve kanë rritur njohuritë e tyre mbi identifikimin e nevojave të komunitetit dhe kanë kryer planifikimin e veprimit dhe ushtrimet e prioritizimit të projektit;

Rezultati 2: Fillohen kanalet e komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve komunale dhe Forumeve të Komunitetit. CF avokoi me sukses Komunën për implementimin e tetëmbëdhjetë projekteve në shkallë të vogël;

Rezultati 3: Publiku informohet për suksesin e forumeve të komunitetit përmes përmbajtjes së prodhuar edukative/informuese. Gjithashtu, përfaqësuesit e komunave të tjera janë të informuar për rëndësinë e formimit të CF-ve në komuna të tjera;

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.