mp navigator ex for windows 10 windows mail download message and pictures free dragon ball counter strike pc game ableton live suite 9 authorize.auz free kon boot for windows 10 microsoft office word 2007 product key free adobe premiere elements 9 serial number free

Modeli i Kombeve të Bashkuara në Mitrovicë

Projects Links

Modeli i Kombeve të Bashkuara në Mitrovicë
10/10/2017

Qëllimi kryesor i MMUN ishte të familjarizonte nxënësit e shkollave të mesme me mekanizmat e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe qasjet themelore diplomatike, të tilla si negociatat, zgjidhjet paqësore të konfliktit, ndërtimin e konsensusit, si dhe të kuptonte rëndësinë e rolit të KB në botën bashkëkohore. MMUN synon komunikimin dhe bashkëpunimin ndër-komunitar / ndër-etnik dhe ndër-komunal me qëllim të promovimit të pajtimit. Qëllimi ishte të kontribuojë në pajtimin në zonat e përziera etnikisht dhe në mesin e komuniteteve që jetojnë në Kosovë, dmth. Rajonin e Mitrovicës.

Deri në 60 nxënës të shkollave të mesme nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviq kanë përfituar nga projekti.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Modeli i Kombeve të Bashkuara në Mitrovicë
10/10/2017

Qëllimi kryesor i MMUN ishte të familjarizonte nxënësit e shkollave të mesme me mekanizmat e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe qasjet themelore diplomatike, të tilla si negociatat, zgjidhjet paqësore të konfliktit, ndërtimin e konsensusit, si dhe të kuptonte rëndësinë e rolit të KB në botën bashkëkohore. MMUN synon komunikimin dhe bashkëpunimin ndër-komunitar / ndër-etnik dhe ndër-komunal me qëllim të promovimit të pajtimit. Qëllimi ishte të kontribuojë në pajtimin në zonat e përziera etnikisht dhe në mesin e komuniteteve që jetojnë në Kosovë, dmth. Rajonin e Mitrovicës.

Deri në 60 nxënës të shkollave të mesme nga Mitrovica e Veriut, Mitrovica e Jugut, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviq kanë përfituar nga projekti.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.