windows server 20012 r2 download free install microsoft powerpoint 2013 free gimp download windows 8.1 chip free altium designer 17 create integrated library free microsoft word 2016 font color free

Korniza e Shoqërisë Civile për Strategjinë Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë

Projects Links

Korniza e Shoqërisë Civile për Strategjinë Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë
01/01/2020

Qëllimi i projektit është të realizojë një kornizë të drejtuar nga shoqëria civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë, e hartuar me kontributin e qytetarëve në mënyrë që ajo të adresojë nevojat aktuale shoqërore në Kosovë dhe njohëse e mekanizmave aktualë të Drejtësisë Tranzicionale, që do të miratohet nga Qeveria e Kosovës për të forcuar garancitë e mos-përsëritjes (GNR) dhe perspektivat për pajtimin ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Korniza e Shoqërisë Civile për Strategjinë Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë
01/01/2020

Qëllimi i projektit është të realizojë një kornizë të drejtuar nga shoqëria civile për një Strategji Kombëtare për Ballafaqimin me të Kaluarën në Kosovë, e hartuar me kontributin e qytetarëve në mënyrë që ajo të adresojë nevojat aktuale shoqërore në Kosovë dhe njohëse e mekanizmave aktualë të Drejtësisë Tranzicionale, që do të miratohet nga Qeveria e Kosovës për të forcuar garancitë e mos-përsëritjes (GNR) dhe perspektivat për pajtimin ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.