adobe premiere pro 2017 cc free windows 98 boot cd image download free free windows mobile app download free pro tools 9 free download windows free microsoft office 2010 support end date free adobe pagemaker portable 7.0 1 free

Gratë serbe në politikën e Kosovës: A nënkupton pozicioni domosdoshmërisht pushtet?

Projects Links

Gratë serbe në politikën e Kosovës: A nënkupton pozicioni domosdoshmërisht pushtet?
20/06/2017

Kushtetuta e Kosovës garanton një kuotë prej 30% për gratë. Ende, edhe pse tendenca pozitive ka qenë e dukshme kohët e fundit në lidhje me pjesëmarrjen politike të grave, ideja që kuota nuk është më e nevojshme është për fat të keq e parakohshme. Do të duhet më shumë kohë dhe përpjekje që Kosova të arrijë përfaqësim të barabartë të grave pa ndihmën e kërkesës së kuotave. Gratë ende po përjetojnë më shumë vështirësi për të fituar zgjedhjet për meritat e tyre sesa burrat. NSI do të vlerësojë përfshirjen e grave serbe në jetën politike të Kosovës dhe do të avokojë për përmirësimin e procesit në mënyrë që të rregullojë ndikimin e tyre aktual në proceset e vendimmarrjes. NSI do të inkurajojë gratë e reja të angazhohen në politikë duke rritur kapacitetet e tyre për të kuptuar të drejtat dhe mundësitë e tyre për pjesëmarrjen politike. Së bashku me përfaqësuesit e zgjedhur, NSI do të avokojë për përfshirjen më të lartë të grave në fushën politike.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Gratë serbe në politikën e Kosovës: A nënkupton pozicioni domosdoshmërisht pushtet?
20/06/2017

Kushtetuta e Kosovës garanton një kuotë prej 30% për gratë. Ende, edhe pse tendenca pozitive ka qenë e dukshme kohët e fundit në lidhje me pjesëmarrjen politike të grave, ideja që kuota nuk është më e nevojshme është për fat të keq e parakohshme. Do të duhet më shumë kohë dhe përpjekje që Kosova të arrijë përfaqësim të barabartë të grave pa ndihmën e kërkesës së kuotave. Gratë ende po përjetojnë më shumë vështirësi për të fituar zgjedhjet për meritat e tyre sesa burrat. NSI do të vlerësojë përfshirjen e grave serbe në jetën politike të Kosovës dhe do të avokojë për përmirësimin e procesit në mënyrë që të rregullojë ndikimin e tyre aktual në proceset e vendimmarrjes. NSI do të inkurajojë gratë e reja të angazhohen në politikë duke rritur kapacitetet e tyre për të kuptuar të drejtat dhe mundësitë e tyre për pjesëmarrjen politike. Së bashku me përfaqësuesit e zgjedhur, NSI do të avokojë për përfshirjen më të lartë të grave në fushën politike.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.