direct windows 10 iso pdf expert app for windows free microsoft office professional 2007 how many computers can i install it on free task manager windows 10 download free bigo for windows 10

Ne jemi duke kërkuar një Dizajner Grafik!

Ne jemi duke kërkuar një Dizajner Grafik!

Rreth Iniciatives së Re Sociale

Iniciativa e Re Sociale -NSI është një organizatë e shoqërisë civile që punon në Kosovë, por gjithashtu bashkëpunon me aktorët kryesorë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të ndikuar përfundimisht në përfshirjen, ndërtimin e besimit, proceset e qeverisjes së mirë të demokratizimit në Kosovë. Derisa e bën këtë, NSI ndjek vizionin e saj të një shoqërie gjithëpërfshirëse të ndërtuar mbi besimin dhe vlerësimin në mesin e komuniteteve të saj, në të cilën qytetarët nga të gjitha grupet etnike marrin pjesë në mënyrë aktive në shoqëri dhe qeverisjen e saj.

NSI përpiqet të krijojë një ndikim dhe të sjellë ndryshim përmes programeve dhe projekteve, si dhe fushatave të komunikimit publik që promovojnë histori pozitive mbi marrëdhëniet e komuniteteve, pajtimin, transformimin e konflikteve, ndërtimin e besimit dhe përballjen me të kaluarën.

Background

NSI është anëtar i një koalicioni joformal të organizatave joqeveritare që merren me çështjet e Ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale në Kosovë. Koalicioni i udhëhequr nga Youth Initiative for Human Rights-Kosovo (YIHR KS) përveç NSI përfshijnë edhe Qendrën për të Drejtën Humanitare – Kosovë (KLLK), Qendrën Kosovare të Rehabilitimit për Viktimat e Torturës (QKRMT), Integra, Qendrën Alternative të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve (QSHDPAK). Koalicioni zbaton fushatën në terren për t’u marrë me të kaluarën (DwP) duke synuar të promovojë një qasje konstruktive, të kujdesshme dhe kritike ndaj së kaluarës që ndihmon në arritjen e shërimit, paqes dhe pajtimit në mënyrë që të mbrojë dinjitetin e të gjitha viktimave dhe të mbijetuarve, si dhe të parandalojë diskursin e dëmshëm dhe veprimet që lidhen me trashëgiminë e luftës në Kosovë.

NSI është përgjegjëse për zbatimin e aktiviteteve nën Grupin 5: Dizajni i markës dhe promovimi i mediave sociale duke përfshirë sa vijon:

 • Dizajni i markës për promovimin e parimeve të DwP (logoja, emri i programit, slogani, misioni dhe vizioni dhe identiteti vizual (shabllon)

Për më tepër, NSI zbaton fushatën e komunikimit publik Linking Through Lenses (LTL Kosovo) që synon të forcojë ndikimin e zërave të besueshëm për të sfiduar tregimet toksike që synojnë të rinjtë në Kosovë.

Terms of Reference

NSI po kërkon një agjenci të shërbimeve të dizajnit grafik (individual ose kompani) i cili do të zhvillojë, krijojë dhe dizajnojë koncepte krijuese dhe zgjidhje grafike si për fushatat e komunikimit publik ashtu edhe ato në terren.

Ne ndjekim për kreativitet për të ndërtuar një identitet vizual të projekteve që lënë përshtypje.

Nëse keni përvojë të mëparshme në dizajn, jeni të aftë në gjuhën angleze dhe përdorni mjete grafike si Adobe Creative Suite, ndërsa jeni të motivuar të përfshiheni në fushata me ndikim social, atëherë ne jemi “ndeshja perfekte”.

Kualifikimet e aplikantit

 • Ju keni një minimum prej 2 vjet përvojë pune dhe/ose një portofol interesant të projektimit,
 • Ju e dini se si të përdorni dizajnin grafik dhe mjetet dixhitale (Adobe Creative Suite, Microsoft Office 365, OneDrive, Trello, etj.),
 • Ju jeni njohur dhe kuptoni projektin “gjuhën” dhe qëllimin e fushatave,
 • Ju respektoni afatet e përcaktuara,
 • Ju komunikoni qartë idetë dhe sugjerimet tuaja mbi stilin dhe materialet më të mira dhe më të rëndësishme të dizajnit vizual të përshtatshëm për audiencën e synuar të projektit,
 • Ju mbani një stil krijues të qëndrueshëm gjatë zbatimit të projekteve dhe fushatave,
 • Ju e dini se si t’i transformoni materialet e komunikimit të bazuara në tekst në materiale vizuale të dizajnit grafik si infografika, broshura, sfond, gazeta etj.,
 • Ju respektoni afatet e përcaktuara,
 • Të përdorni gjuhën angleze në një nivel të avancuar dhe të zhvilloni vazhdimisht aftësi personale dhe profesionale.

Përshkrimi i Punës – Projekti i Parimeve të DwP

 • Zhvilloni identitetin vizual të markës së projektit, fushatës dhe Parimeve të DwP,
 • Siguroni konceptin dhe hartoni të paktën tre zgjidhje grafike për Parimet e DwP (elementët përfshijnë Logo DwP, paleta me ngjyra, shkronja, shabllone dhe pamje) në tre muajt e parë të projektit,
 • Hartoni ide, koncepte dhe zgjidhje grafike që do të përdoren për prodhimin e videove – (dmth. video që promovojnë Parimet e DwP),
 • Hartimi dhe zhvillimi i ideve, koncepteve dhe dizajnit vizual për raportet e Parimeve të DwP, publikimet dhe materialet e tjera të prezantimit,
 • Dizajnoni shabllone të postimeve të mediave sociale (Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube), që do të publikohen në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht,
 • Dizajnimi dhe paraqitja e broshurës Parimet DwP në formatin A4, 3 faqe në 3 gjuhë të ndryshme që përmban: 1) Logo, 2) Emri i projektit, 3) Përpunuesit e mediave sociale dhe 4) Header and Footer në përputhje me identitetin vizual të projektit,
 • Dizajni dhe paraqitja e banderolave ​​të Parimeve të DwP që përmban: 1) Logo, Emri i Projektit, Trajtuesit e mediave sociale.

Përshkrimi i punës – Kampanja Linkin Through Lenses

 • Zhvilloni identitetin vizual të markës së projektit, fushatës dhe lidhjes përmes lenteve (LTL),
 • Siguroni konceptin dhe hartoni të paktën tre zgjidhje grafike për LTL (elementët përfshijnë DwP Logo, paleta me ngjyra, shkronja, shabllone dhe pamje) në tre muajt e parë të projektit,
 • Zhvilloni dhe dizajnoni pamje, infografikë dhe përmbajtje të tjera (të paktën 100 copë gjatë gjithë jetës së projektit),
 • Zhvilloni dhe dizajnoni video promovuese LTL – për rrjetet sociale, si dhe pamje të animuara sipas kërkesës së stafit të programit (të paktën 20 vizuale të animuara në gjuhën serbe dhe shqipe),
 • Zhvilloni dhe ofroni zgjidhje grafike për nëndomenin e uebit të projektit, duke përfshirë faqen e uljes, faqen e lajmeve, faqen e ndikuesve, për ne, galerinë etj.,
 • Hartoni ide vizuale, koncepte dhe zgjidhje grafike që do të përdoren për prodhimin e videove – (dmth. Videot LTL),
 • Dizajnoni pamje vizuale për avatarë të profileve, fotografi të kopertinës dhe përmbajtje të tjera promovuese të mediave sociale sipas kërkesës së ekipit të programit (të paktën 30 pjesë gjatë gjithë jetës së projektit).

Përshkrimi i Punës – Iniciativa e Re Sociale

 • Zhvilloni dhe ofroni zgjidhje grafike dhe vizuale për faqen e internetit të SKZH-së, portalet e e-bashkive etj.,
 • Modele të personalizuara të dizajnuara për raportin, botimet dhe buletinin mujor të NSI,
 • Ofroni mbështetje konsultimi stafit të programit NSI në paraqitjen e raportit të tij, publikimeve dhe buletinit mujor.

Si të aplikoni?

Ju mund të aplikoni duke sjellë dokumentet tuaja në zyrën e NSI Cika Jovina V/107, 40010 Mitrovica Veriore ose duke dërguar portofolin ose CV -në tuaj me shembuj të projektit të mëparshëm të projektimit në adresën e mëposhtme të postës elektronike: office@newsocialinitiative.org deri më 10 nëntor 2020 në orën 17:00

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.