krrish 3 game for pc windows 7 windows essentials 2016 free download free bde windows 10 windows 10 1903 update iso free psiphon 4 free download for windows free change windows 10 pro to home downgrade free adobe acrobat dc free for pc microsoft visual studio 2015 console application free

Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit po kërkon një Ekspert/e për zhvillimin e Dokumentit të Strategjisë ‘Think and Do Tank’

Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit po kërkon një Ekspert/e për zhvillimin e Dokumentit të Strategjisë ‘Think and Do Tank’

NSI dhe partnerët e saj në këtë aktivitet sipas hulumtimit dhe duke punuar në fushën e Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit kanë dëshmuar se ka një mungesë të ‘Think and Do Tanks’ në Kosovë dhe posaçërisht në rajonin e Mitrovicës që do të ofronte rekomandime dhe zgjidhje për boshllëkun ekzistues midis komuniteteve. Prandaj, NSI, CBM dhe YIHR me mbështetjen nga USAID kanë vendosur që të zhvillojnë strategji organizative me mbështetjen e ekspertëve si hapin e parë para themelimit të ‘Think and Do Tank’.

Strategjia organizative 2021-2024 duhet:

 • Bazuar në a) një rishikim themelor të punës së mëparshme të Think Tanks në Kosovë me një sy kritik dhe mësimor (në të cilën fushat e tjera Think Tanks janë veçanërisht efektive dhe të suksesshme, dhe mungesa kësaj çështje, etj.) dhe b) një analizë e re e kontekstit, përfshirë prirjet e parashikuara dhe masat e adaptimit që Think and Do Tank duhet të marrin për ta pozicionuar veten në këtë mjedis.
 • Përgatitni një vizion bindës i cili informohet nga konsultimi i aktorëve të ndryshëm, grupeve të synuara dhe organeve të qeverisjes dhe që përshkruan propozimin e vlerës së veçantë ‘Think and Do’.
 • Artikuloni objektiva të qartë strategjikë dhe shqiptoni logjikën e ndërhyrjes, qasjen dhe kapacitetet që Think and Do duhet të vendosin për t’i arritur ato.
 • Hartoni implikimet e strategjisë në strukturën dhe proceset e brendshme dhe skenoni një plan të qartë operacional për të bërë veprimet e kërkuara për zbatimin e strategjisë.
 • Krijoni një bazë të mjaftueshme për ‘Think and Do Tank’ për të artikuluar matjen dhe artikulimin e rezultateve të saj.

Konsulentët individualë dhe ekipi i konsulentëve që posedojnë kualifikimet e përshkruara më poshtë janë të ftuar të aplikojnë.

 • Përvojë e demonstruar në lehtësimin e zhvillimit organizativ të Think Tank / organizatave jofitimprurëse, përfshirë në lidhje me zhvillimin / rishikimin e strukturave organizative
 • Mitrovica, Kosova dhe konteksti rajonal (Ballkani Perëndimor) kontekst (socio-politik)
 • Njohja me tematikat si Paqja, pajtimi, transformimi i konfliktit, mbrojtja e të drejtave të njeriut, aktivizmi i të rinjve, sipërmarrja sociale, zhvillimi i OSHC-ve, puna me institucionet
 • Përvojë me zhvillimin e planeve të Monitorimit dhe Vlerësimit
 • Hartimi i programit dhe përvoja metodologjike në lidhje me fushat e punës për Paqen dhe pajtimin do të konsiderohen si një aset.
 • Përvoja me marrëdhëniet e donatorëve do të konsiderohet një aset.

Nëse jeni të interesuar të mbështesni zhvillimin e strategjisë sonë dhe të përmbushni kriteret, ju lutemi na dërgoni aplikacionin tuaj përmes emailit në office@newsocialinitiative.org me subjektin “Prokurimi i zhvillimit të strategjisë” jo më vonë se 6 gusht 2021. Aplikimi juaj duhet të përmbajë:

 • Shprehja e interesit që tregon kuptimin tuaj të detyrës dhe aftësitë dhe përvojat përkatëse me zhvillimin e strategjisë, përfshirë CV-të e të gjithë të angazhuarve.
 • Metodologjia e propozuar dhe afati kohor përkatës. Në rast se po aplikoni si një ekip konsulentësh, oferta juaj metodologjike duhet gjithashtu të sqarojë se si do ta ndani punën.
 • Propozimi financiar që përfshin kuotimin e hollësishëm për detyren, duke treguar ditët e punës dhe tarifën e pritur, si dhe disponueshmërinë
 • Detajet e kontaktit e dy referencave / klientëve të mëparshëm që mund të komentojnë mbi aftësinë tuaj për zhvillimin e strategjisë

Dokumenti më poshtë përbën specifikimet e kornizës, qëllimin, kriteret standarde për të kryer shërbimet e kërkuara dhe udhëzimet për dorëzimin e aplikimit.

Terms of Reference   ToR – Development of the Think and Do Tank Strategy Document 

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.