coreldraw graphics suite x7 win64-xforce crack free pdf pro vs pdf expert free microsoft office 2013 group policy free java 7 32 bit windows 10 install windows 10 on chromebook 2018 free pixelmator vs lightroom mobile free

Qytetarë të përgjegjshëm – komuna transparente

Projects Links

Qytetarë të përgjegjshëm – komuna transparente
27/08/2020

Projekti kishte për qëllim hulumtimin e dispozitave ligjore, mandateve, rezultateve, raporteve dhe kompetencave të qeverive lokale dhe mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies në nivelin lokal, në mënyrë që të paraqiten në detaje dhe në një mënyrë të kuptueshme rezultatet e qeverive lokale në dhjetë serbë komunat me shumicë në vitin e parë. Qëllimi i përgjithshëm: Përfshirja dhe lidhja e qytetarëve, OSHC-ve dhe mediave me qeveritë lokale në dhjetë komuna me shumicë serbe në mënyrë që të përfaqësojnë dhe përmirësojnë transparencën dhe llogaridhënien e komunave të parashikuara nga projekti.

Ky projekt u implementua në partneritet me CSD.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Qytetarë të përgjegjshëm – komuna transparente
27/08/2020

Projekti kishte për qëllim hulumtimin e dispozitave ligjore, mandateve, rezultateve, raporteve dhe kompetencave të qeverive lokale dhe mekanizmave të transparencës dhe llogaridhënies në nivelin lokal, në mënyrë që të paraqiten në detaje dhe në një mënyrë të kuptueshme rezultatet e qeverive lokale në dhjetë serbë komunat me shumicë në vitin e parë. Qëllimi i përgjithshëm: Përfshirja dhe lidhja e qytetarëve, OSHC-ve dhe mediave me qeveritë lokale në dhjetë komuna me shumicë serbe në mënyrë që të përfaqësojnë dhe përmirësojnë transparencën dhe llogaridhënien e komunave të parashikuara nga projekti.

Ky projekt u implementua në partneritet me CSD.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.