garageband windows 10 free youtube for windows 10 download free logic pro x control surface support free free unlimited vpn for windows 10 media driver for windows 10 free support windows 7 enterprise free

Pajtimi dhe Transformimi i Konfliktit

Projects Links

Pajtimi dhe Transformimi i Konfliktit
07/01/2021

Qëllimi i veprimtarisë së Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit (RCT) në Kosovë është adresimi i nevojave aktuale të pajtimit ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në Kosovë në nivelet individuale, komunitare dhe institucionale. Kjo do të arrihet përmes ndërtimit të vetëdijes personale dhe kolektive mbi nevojën për të transformuar të kuptuarit e të tjerëve, duke dhënë përparësi për vlerat dhe qasjet e përbashkëta, si dhe duke transformuar bashkëjetesën në kohezion të përbashkët shoqëror të të gjithë njerëzve në Kosovë.

Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit zbatohet nga CBM në partneritet me YIHR KS dhe NSI dhe mbështetet nga populli Amerikan përmes USAID Kosovë.

Pajtimi dhe Transformimi i Konfliktit
07/01/2021

Qëllimi i veprimtarisë së Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit (RCT) në Kosovë është adresimi i nevojave aktuale të pajtimit ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në Kosovë në nivelet individuale, komunitare dhe institucionale. Kjo do të arrihet përmes ndërtimit të vetëdijes personale dhe kolektive mbi nevojën për të transformuar të kuptuarit e të tjerëve, duke dhënë përparësi për vlerat dhe qasjet e përbashkëta, si dhe duke transformuar bashkëjetesën në kohezion të përbashkët shoqëror të të gjithë njerëzve në Kosovë.

Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit zbatohet nga CBM në partneritet me YIHR KS dhe NSI dhe mbështetet nga populli Amerikan përmes USAID Kosovë.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.