line pc download windows free vmware workstation 12 silent uninstall free amazon cloud drive windows download free how to adobe indesign cs4 free free download office 2013 for windows 10 free adobe illustrator cc 2018 amtlib.dll location free

Fasilitimi i shoqërisë civilepër zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë

Projects Links

Fasilitimi i shoqërisë civilepër zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë
27/07/2021

Përmes veprimit 18-mujor Integra, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ) dhe Divizioni për Drejtësi Tranzicionale do të fasilitojnë plotësisht procesin e zhvillimit të një Strategjie Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë. Në mënyrë që t’i përgjigjet nevojave aktuale shoqërore dhe konsiderohet i ligjshëm, dokumenti strategjik do të jetë gjithëpërfshirës dhe në qendër të qytetarëve. Për të arritur këtë, procesi i hartimit të Strategjisë Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë nga Grupi Punues i ekspertëve, do të plotësohet me dhe do të informohet nga një sërë aktivitetesh të projektit që do të lehtësojnë dialogun publik mbi këtë çështje dhe rëndësinë e tij.

Rezultatet e pritura të këtij projekti janë

Një Strategji Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale nga poshtë-lart, gjithëpërfshirëse dhe në qendër të viktimave, e lehtësuar plotësisht nga organizatat e shoqërisë civile, dhe e paraqitur në Qeveri për aprovim;
Kuptimi dhe debati publik i përmirësuar mbi Strategjinë Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale dhe rëndësinë e saj në proceset e ballafaqimit me të kaluarën nga grupet e interesit;
Krijimi i hapësirës për të kuptuar ‘tjetrin’ dhe për të stimuluar transformimin pozitiv të shoqërisë.

Projekti mbështetet nga Ambasada e Holandës në Kosovë.

Fasilitimi i shoqërisë civilepër zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë
27/07/2021

Përmes veprimit 18-mujor Integra, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ) dhe Divizioni për Drejtësi Tranzicionale do të fasilitojnë plotësisht procesin e zhvillimit të një Strategjie Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë. Në mënyrë që t’i përgjigjet nevojave aktuale shoqërore dhe konsiderohet i ligjshëm, dokumenti strategjik do të jetë gjithëpërfshirës dhe në qendër të qytetarëve. Për të arritur këtë, procesi i hartimit të Strategjisë Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë nga Grupi Punues i ekspertëve, do të plotësohet me dhe do të informohet nga një sërë aktivitetesh të projektit që do të lehtësojnë dialogun publik mbi këtë çështje dhe rëndësinë e tij.

Rezultatet e pritura të këtij projekti janë

Një Strategji Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale nga poshtë-lart, gjithëpërfshirëse dhe në qendër të viktimave, e lehtësuar plotësisht nga organizatat e shoqërisë civile, dhe e paraqitur në Qeveri për aprovim;
Kuptimi dhe debati publik i përmirësuar mbi Strategjinë Kombëtare për Drejtësinë Tranzicionale dhe rëndësinë e saj në proceset e ballafaqimit me të kaluarën nga grupet e interesit;
Krijimi i hapësirës për të kuptuar ‘tjetrin’ dhe për të stimuluar transformimin pozitiv të shoqërisë.

Projekti mbështetet nga Ambasada e Holandës në Kosovë.

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.