Olakšavanje izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu usmerenu na građane

Projects Links

Olakšavanje izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu usmerenu na građane
27/07/2021

Kroz projektne aktivnosti koje će trajati 18 meseci Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ) i Odeljenje za tranzicionu pravdu će olakšati proces izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu na Kosovu. Da bi odgovorio na stvarne društvene potrebe i bio smatrn legitimnim, strateški dokument će biti inkluzivan i usredsređen na građane. Da bi se to postiglo, proces izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu na Kosovu koji će voditi stručna radna grupa biće dopunjen nizom projektnih aktivnosti usredseređenih na javni dijalog o ovom pitanju i njegovom značaju. Nalazi sa ovih aktivnosti biće uvršteni u finalni dokument.

Očekivani rezultati projekta:

Nacionalna strategija za tranzicionu pravdu izrađena uz podršku organizacija civilnog društva i učešće građana, usredsređena na žrtve i predata Vladi na odobrenje;
Veće razumevanje i šira javna rasprava o Nacionalnoj strategiji za tranzicionu pravdu i njenom značaju u procesima suočavanja sa prošlošću od strane onih grupa kojih se ovaj proces najviše tiče;
Stvaranje prostora za razumevanje „drugog“ i podsticanje pozitivne društvene transformacije.

Trajanje projekta: 18 meseci (1. maj 2021 – 31. oktobar 2022)

Ovaj projekat podržava Ambasada Holandije na Kosovu.

Olakšavanje izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu usmerenu na građane
27/07/2021

Kroz projektne aktivnosti koje će trajati 18 meseci Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ) i Odeljenje za tranzicionu pravdu će olakšati proces izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu na Kosovu. Da bi odgovorio na stvarne društvene potrebe i bio smatrn legitimnim, strateški dokument će biti inkluzivan i usredsređen na građane. Da bi se to postiglo, proces izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu na Kosovu koji će voditi stručna radna grupa biće dopunjen nizom projektnih aktivnosti usredseređenih na javni dijalog o ovom pitanju i njegovom značaju. Nalazi sa ovih aktivnosti biće uvršteni u finalni dokument.

Očekivani rezultati projekta:

Nacionalna strategija za tranzicionu pravdu izrađena uz podršku organizacija civilnog društva i učešće građana, usredsređena na žrtve i predata Vladi na odobrenje;
Veće razumevanje i šira javna rasprava o Nacionalnoj strategiji za tranzicionu pravdu i njenom značaju u procesima suočavanja sa prošlošću od strane onih grupa kojih se ovaj proces najviše tiče;
Stvaranje prostora za razumevanje „drugog“ i podsticanje pozitivne društvene transformacije.

Trajanje projekta: 18 meseci (1. maj 2021 – 31. oktobar 2022)

Ovaj projekat podržava Ambasada Holandije na Kosovu.

Projects Links

Project News

Project In Media