free single player fps games for pc adobe audition cc portable 32 bit free git for windows 10 java runtime environment 1.7 0 64 bit windows 10 windows movie maker green screen effect download free bigo for windows 10

Afati i aplikimit është zgjatur: Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit po kërkon një Ekspert/e për zhvillimin e Dokumentit të Strategjisë ‘Think and Do Tank’

Afati i aplikimit është zgjatur: Aktiviteti i Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit po kërkon një Ekspert/e për zhvillimin e Dokumentit të Strategjisë ‘Think and Do Tank’

NSI dhe partnerët e saj në këtë aktivitet sipas hulumtimit dhe duke punuar në fushën e Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit kanë dëshmuar se ka një mungesë të ‘Think and Do Tanks’ në Kosovë dhe posaçërisht në rajonin e Mitrovicës që do të ofronte rekomandime dhe zgjidhje për boshllëkun ekzistues midis komuniteteve. Prandaj, NSI, CBM dhe YIHR me mbështetjen nga USAID kanë vendosur që të zhvillojnë strategji organizative me mbështetjen e ekspertëve si hapin e parë para themelimit të ‘Think and Do Tank’.

Strategjia organizative 2021-2024 duhet:

 • Bazuar në a) një rishikim themelor të punës së mëparshme të Think Tanks në Kosovë me një sy kritik dhe mësimor (në të cilën fushat e tjera Think Tanks janë veçanërisht efektive dhe të suksesshme, dhe mungesa kësaj çështje, etj.) dhe b) një analizë e re e kontekstit, përfshirë prirjet e parashikuara dhe masat e adaptimit që Think and Do Tank duhet të marrin për ta pozicionuar veten në këtë mjedis.
 • Përgatitni një vizion bindës i cili informohet nga konsultimi i aktorëve të ndryshëm, grupeve të synuara dhe organeve të qeverisjes dhe që përshkruan propozimin e vlerës së veçantë ‘Think and Do’.
 • Artikuloni objektiva të qartë strategjikë dhe shqiptoni logjikën e ndërhyrjes, qasjen dhe kapacitetet që Think and Do duhet të vendosin për t’i arritur ato.
 • Hartoni implikimet e strategjisë në strukturën dhe proceset e brendshme dhe skenoni një plan të qartë operacional për të bërë veprimet e kërkuara për zbatimin e strategjisë.
 • Krijoni një bazë të mjaftueshme për ‘Think and Do Tank’ për të artikuluar matjen dhe artikulimin e rezultateve të saj.

Konsulentët individualë dhe ekipi i konsulentëve që posedojnë kualifikimet e përshkruara më poshtë janë të ftuar të aplikojnë.

 • Përvojë e demonstruar në lehtësimin e zhvillimit organizativ të Think Tank / organizatave jofitimprurëse, përfshirë në lidhje me zhvillimin / rishikimin e strukturave organizative
 • Mitrovica, Kosova dhe konteksti rajonal (Ballkani Perëndimor) kontekst (socio-politik)
 • Njohja me tematikat si Paqja, pajtimi, transformimi i konfliktit, mbrojtja e të drejtave të njeriut, aktivizmi i të rinjve, sipërmarrja sociale, zhvillimi i OSHC-ve, puna me institucionet
 • Përvojë me zhvillimin e planeve të Monitorimit dhe Vlerësimit
 • Hartimi i programit dhe përvoja metodologjike në lidhje me fushat e punës për Paqen dhe pajtimin do të konsiderohen si një aset.
 • Përvoja me marrëdhëniet e donatorëve do të konsiderohet një aset.

Nëse jeni të interesuar të mbështesni zhvillimin e strategjisë sonë dhe të përmbushni kriteret, ju lutemi na dërgoni aplikacionin tuaj përmes emailit në office@newsocialinitiative.org me subjektin “Prokurimi i zhvillimit të strategjisë” jo më vonë se 4 shtator, 2021. Aplikimi juaj duhet të përmbajë:

 • Shprehja e interesit që tregon kuptimin tuaj të detyrës dhe aftësitë dhe përvojat përkatëse me zhvillimin e strategjisë, përfshirë CV-të e të gjithë të angazhuarve.
 • Metodologjia e propozuar dhe afati kohor përkatës. Në rast se po aplikoni si një ekip konsulentësh, oferta juaj metodologjike duhet gjithashtu të sqarojë se si do ta ndani punën.
 • Propozimi financiar që përfshin kuotimin e hollësishëm për detyren, duke treguar ditët e punës dhe tarifën e pritur, si dhe disponueshmërinë
 • Detajet e kontaktit e dy referencave / klientëve të mëparshëm që mund të komentojnë mbi aftësinë tuaj për zhvillimin e strategjisë

Dokumenti më poshtë përbën specifikimet e kornizës, qëllimin, kriteret standarde për të kryer shërbimet e kërkuara dhe udhëzimet për dorëzimin e aplikimit.

Terms of Reference ToR – Development of the Think and Do Tank Strategy Document.

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.