Qëndresa Ujkani

Praktikante

ka diplomuar në Menaxhim të Shërbimeve Publike në International Business College në Mitrovicë. Ajo ka marrë pjesë në trajnime të shumta dhe shkëmbime rinore të organizuara në Kosovë dhe jashtë saj, të fokusuara në pajtimin dhe punën e të rinjve në zonat pas konfliktit. Qëndresa gjithashtu mori pjesë në “OSCE Inter Community Forum” dhe “Global Leader Experience”, të organizuar nga Universiteti i Exeter në Kosovë.