Ardita Xhemajli

Menaxher e Projektit

ka diplomuar në Menaxhim Mjedisor dhe Bujqësor në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovicë. Ajo ka më shumë se 5 vite angazhim profesional në sektorin qytetar dhe ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme ndërkombëtare dhe programe rinore multietnike. Disa prej tyre janë “Krijimi i Kulturës”, “Programi i Transformimit të Konflikteve”, “Pajtimi i punës së të rinjve në zonat pas konfliktit” dhe “Akademia e Dialogut të OSBE-së për Gratë e Reja”.
Ardita ka një histori të realizimit të suksesshëm të projekteve të ndryshme. Ajo ka zhvilluar ekspertizë në planifikimin, buxhetimin, ekzekutimin, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve, gjë që i mundëson asaj të lundrojë në projekte komplekse dhe të sigurojë suksesin e tyre.

Ajo iu bashkua NSI-së në vitin 2020. Mund ta kontaktoni në: axhemajli@newsocialinitiative.org