Ardita Xhemajli

Zyrtare e projektit

ka diplomuar në Menaxhim të Mjedisit dhe Bujqësisë në International Business College në Mitrovicë. Ajo ka më shumë se 5 vite angazhim profesional në sektorin e shoqërisë civile dhe ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme ndërkombëtare dhe programe multietnike rinore. Disa prej tyre janë “Creation of Culture”, “Conflict Transformation Program”, “Reconciliation youth work in post-conflict areas” dhe “OSCE Inter Community Forum”. Ajo iu bashkua NSI-së në vitin 2020. Mund ta kontaktoni në: axhemajli@newsocialinitiative.org