Në analizën Loja e numrave: Zgjidhja e çështjes së tё zhdukurve 20 vite mё vonё, merret një pasqyrë se sa progres është bërë në zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur në Kosovë, çfarë dështimesh janë bërë në zgjidhjen e kësaj çështje në të kaluarën. dy dekada dhe sa zyrtare mund të kontribuojë përfshirja e kësaj teme në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në zgjidhjen e saj, me theks të veçantë në përvojat e familjarëve të të zhdukurve nga komuniteti serb në Kosovë. Hulumtimi është kryer nga Iniciativa e Re Sociale.

Share: