Sfidat e politikës së brendshme dhe të jashtme të qeverisë së Kurtit

Ky shkrim publikohet (Sfidat e politikës së brendshme dhe të jashtme të qeverisë së Kurtit) me mbështetjen e European Endowment for Democracy (EED). Mirëpo, mendimet e shprehura në këtë shkrim jo domosdosshmërisht reflektojnë edhe ato të EED. Përgjegjësia për informatat dhe pikëpamjet e shprehura në këtë shkrim i përket vetëm autorit.

Share: