microsoft office word 2010 free product key free how to disable microsoft office professional plus 2016 activation wizard free libreoffice windows 10 free adventure elf game free for pc adobe captivate 2017 publishing options free

Rritja e pjesëmarrjes dhe përgjegjësisë së qytetarëve në qeveritë lokale në veri të Kosovës

Projects Links

Rritja e pjesëmarrjes dhe përgjegjësisë së qytetarëve në qeveritë lokale në veri të Kosovës
25/08/2020

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. Projekti do të mbështesë hartimin dhe zbatimin e pjesëmarrjes specifike të qytetarëve dhe masave të përgjegjësisë për të nxitur dialogun dhe bashkëpunimin e qeverisë lokale me shoqërinë civile dhe qytetarin.

Rezultatet e pritura të projektit janë:

Rezultati 1: Katër portal në internet për pjesëmarrjen e qytetarëve janë operacionalë, të mbështetur nga oficerë ndërlidhës të aftë për të menaxhuar në mënyrë efektive pyetjet e qytetarëve dhe qytetarët informohen se si të përfitojnë nga platformat e qeverisjes elektronike

Rezultati 2: Komunat dhe organizatat e shoqërisë civile janë në gjendje të monitorojnë progresin e pjesëmarrjes së qytetarëve duke përdorur mjetin e përcjelljes elektronike, dhe treguesit kryesorë të performancës janë përdorur për të matur performancën e mekanizmave të vendosur për pjesëmarrjen e qytetarëve

Result 3: Municipalities utilize at least one innovative new tool for citizen participation

Rezultati 4: Komunat janë të angazhuara në mënyrë aktive në krijimin e rrjeteve, mësimit dhe aktiviteteve për ndarjen e njohurive, si ndër-komunale ashtu edhe në nivelin rajonal dhe global

Kohëzgjatja e projektit: 3 vjet

Rritja e pjesëmarrjes dhe përgjegjësisë së qytetarëve në qeveritë lokale në veri të Kosovës
25/08/2020

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. Projekti do të mbështesë hartimin dhe zbatimin e pjesëmarrjes specifike të qytetarëve dhe masave të përgjegjësisë për të nxitur dialogun dhe bashkëpunimin e qeverisë lokale me shoqërinë civile dhe qytetarin.

Rezultatet e pritura të projektit janë:

Rezultati 1: Katër portal në internet për pjesëmarrjen e qytetarëve janë operacionalë, të mbështetur nga oficerë ndërlidhës të aftë për të menaxhuar në mënyrë efektive pyetjet e qytetarëve dhe qytetarët informohen se si të përfitojnë nga platformat e qeverisjes elektronike

Rezultati 2: Komunat dhe organizatat e shoqërisë civile janë në gjendje të monitorojnë progresin e pjesëmarrjes së qytetarëve duke përdorur mjetin e përcjelljes elektronike, dhe treguesit kryesorë të performancës janë përdorur për të matur performancën e mekanizmave të vendosur për pjesëmarrjen e qytetarëve

Result 3: Municipalities utilize at least one innovative new tool for citizen participation

Rezultati 4: Komunat janë të angazhuara në mënyrë aktive në krijimin e rrjeteve, mësimit dhe aktiviteteve për ndarjen e njohurive, si ndër-komunale ashtu edhe në nivelin rajonal dhe global

Kohëzgjatja e projektit: 3 vjet

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.