copytrans manager windows 10 microsoft visio professional 2010 free for windows 7 64 bit free ableton live 9 suite windows 32 bit crack free free offline pc games for windows 10 autocad 64 bit windows 10

Nisma për Ndryshim!

Projects Links

Nisma për Ndryshim!
31/03/2017

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të kontribuojë në zhvillimin e dialogut ndërmjet qeverive lokale dhe komuniteteve në veri të Kosovës në mënyrë që të ndikojë në procesin e vendimmarrjes përmes iniciativave të avokimit civil. Ky projekt synon të krijojë katër nisma themelore të avokimit brenda bashkësive lokale që mund të përdoren nga organizatat joqeveritare në veri të Kosovës. Kjo, së bashku me aktivitetet e tjera të propozuara, do të shërbejnë për të nxitur një mjedis të pjesëmarrjes aktive në jetën publike dhe do të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ngritjen e një rinie të angazhuar dhe bashkëpunuese në rajon.

Kohëzgjatja e projektit: 8 muaj

Nisma për Ndryshim!
31/03/2017

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte të kontribuojë në zhvillimin e dialogut ndërmjet qeverive lokale dhe komuniteteve në veri të Kosovës në mënyrë që të ndikojë në procesin e vendimmarrjes përmes iniciativave të avokimit civil. Ky projekt synon të krijojë katër nisma themelore të avokimit brenda bashkësive lokale që mund të përdoren nga organizatat joqeveritare në veri të Kosovës. Kjo, së bashku me aktivitetet e tjera të propozuara, do të shërbejnë për të nxitur një mjedis të pjesëmarrjes aktive në jetën publike dhe do të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ngritjen e një rinie të angazhuar dhe bashkëpunuese në rajon.

Kohëzgjatja e projektit: 8 muaj

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.