crack adobe audition cs6 huong dan free hp youcam windows 10 sony vegas pro 13 keygen & patch by di free microsoft word 2016 94fbr free windows 10 disk usage 100 fix 2019 free need windows 7 highly compressed link itdunya free

Faza 4 e Patformës së Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë

Projects Links

Faza 4 e Patformës së Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë
23/12/2021

Faza e katërt është faza përfundimtare e projektit “Platforma Kosovare për Ndërtimin e Mirëbesimit” e cila parasheh shtrirjen e Rrjetit të Platformës Kosovare të Ndërtimit të Besimit përmes publikimit të përmbajtjeve në ueb faqen e platformës dhe llogaritë e saj në media sociale.

Kjo fazë do të fokusohet më shumë në krijimin dhe publikimin e përmbajtjeve së mediave sociale në një përpjekje për të përforcuar dukshmërinë e tregimeve bazë dhe për të krijuar dhe inkurajuar kontakte sociale. Kjo do të bëhet çdo ditë përmes publikimit të përmbajtjeve origjinale në uebfaqen e Platformës Kosovare të Ndërtimit të Mirëbesimit dhe mediave të saj sociale, si dhe rishpërndarjes së postimeve të organizatave dhe iniciativave të tjera që kontribojnë drejtpërdrejt në ndërtimin e besimit mes njerëzve në Kosovë.

Aktiviteti përfundimtar i këtij projekti do të jetë Turstbuilding Event, që synon të mbledhë ndërtues besimi vendas dhe ndërkombëtarë që janë përfshirë në Platformë dhe punën e saj.

Platforma Kosovare e Ndërtimit të Besimit Faza 4 mbështetet nga UNMIK-u dhe zbatohet nga Open Data Kosovo, New Social Initiative dhe Alternativna.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj (tetor 2021 – mars 2022)

Faza 4 e Patformës së Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë
23/12/2021

Faza e katërt është faza përfundimtare e projektit “Platforma Kosovare për Ndërtimin e Mirëbesimit” e cila parasheh shtrirjen e Rrjetit të Platformës Kosovare të Ndërtimit të Besimit përmes publikimit të përmbajtjeve në ueb faqen e platformës dhe llogaritë e saj në media sociale.

Kjo fazë do të fokusohet më shumë në krijimin dhe publikimin e përmbajtjeve së mediave sociale në një përpjekje për të përforcuar dukshmërinë e tregimeve bazë dhe për të krijuar dhe inkurajuar kontakte sociale. Kjo do të bëhet çdo ditë përmes publikimit të përmbajtjeve origjinale në uebfaqen e Platformës Kosovare të Ndërtimit të Mirëbesimit dhe mediave të saj sociale, si dhe rishpërndarjes së postimeve të organizatave dhe iniciativave të tjera që kontribojnë drejtpërdrejt në ndërtimin e besimit mes njerëzve në Kosovë.

Aktiviteti përfundimtar i këtij projekti do të jetë Turstbuilding Event, që synon të mbledhë ndërtues besimi vendas dhe ndërkombëtarë që janë përfshirë në Platformë dhe punën e saj.

Platforma Kosovare e Ndërtimit të Besimit Faza 4 mbështetet nga UNMIK-u dhe zbatohet nga Open Data Kosovo, New Social Initiative dhe Alternativna.

Kohëzgjatja e projektit: 6 muaj (tetor 2021 – mars 2022)

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.