Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje në komunat në veri të Kosovës/menaxh im i participativ në komunat në veri të Kosovë

Projekti është themeluar nga Fundacion i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe implementuar nga New Social Initiative (NSI) në partneritet me RTV MIR.

Share: